Zdrowie pracownika

Zagrożenia na stanowisku pracy magazyniera

Praca w magazynie odzieży może znacząco różnić się od pracy w magazynie żywności. Magazynier to zawód bardzo niejednorodny, a wynikające z niego zagrożenia w dużym stopniu zależą od magazynowanego towaru oraz warunków jego przechowywania. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera zależy zatem od wielu różnych czynników. Są jednak elementy wspólne dla większości osób pracujących w tym zawodzie.

Zdrowie pracownika

Dlaczego wady postawy nie są choroba zawodową?

Najczęściej diagnozowanymi chorobami zawodowymi w Polsce są choroby zakaźne lub pasożytnicze, pylice płuc oraz przewlekłe choroby narządu głosu. Wykaz schorzeń zawodowych nie uwzględnia jednak niektórych problemów zdrowotnych polskich pracowników jak nabyte wady postawy czy problemy kardiologiczne. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pomaga w szybkim zdiagnozowaniu problemu i podjęciu leczenia.