Zdrowie pracownika

Jak wyjść z izolacji społecznej?

Jedną z podstawowych zmian, które przyniosła pandemia była izolacja od ludzi. Zamknięci w domach, czasem samotnie, doświadczaliśmy opuszczenia i poczucia izolacji od otoczenia. Przymusową izolację wywołaną pandemią koronawirusa należy odróżnić od tzw. syndromu wycofania społecznego – zjawiska, w którego przebiegu człowiek zamyka się w czterech…