Zdrowie pracownika

Czy choroba przewlekła wyklucza z pracy?

Przewlekłe choroby układu krążenia, oddechowego czy mięśniowo-kostnego odczuwa 46% aktywnych zawodowo Polaków. Tylko część z nich informuje o tym pracodawcę. Pracownicy obawiają się mówić o swoich chorobach przewlekłych, żeby nie stracić pracy. Pracodawcy opłaca się zatrudniać taką osobę, ale musi liczyć się z jej częstszymi…

Zdrowie pracownika

Zatrucie organizmu w pracy

Rolnik, malarz budowlany, pracownik stacji benzynowej, fryzjer — ci pracownicy są szczególnie narażeni na kontakt z substancjami toksycznymi. Co robić, gdy dojdzie do zatrucia? Zatrucie jest wynikiem wprowadzenia do organizmu szkodliwych związków chemicznych. Trucizny mogą przedostać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę, układ pokarmowy…

Zdrowie pracownika

Powrót do pracy po urlopie

Stres przed powrotem do pracy po urlopie może być związany z przemęczeniem. Kiedy urlop nie przynosi oczekiwanej regeneracji, trzeba podjąć szybkie działania naprawcze. Zmęczenie po urlopie to coraz częstszy stan pracowników. Z danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) wynika, że w wyniku…

Zdrowie pracownika

Powrót do pracy po chorobowym — jak pracodawca może pomóc?

Jak przyspieszyć zdolność do pracy po zwolnieniu lekarskim? Potrzebny jest okres przejściowy, który pomoże ponownie zaadaptować się do aktywności zawodowej. Pracodawca może to ułatwić. Zwolnienie powyżej 30 dni oznacza długotrwałą chorobę, która może powodować problemy ze zdrowiem psychicznym, wykluczenie społeczne i przedwczesne opuszczenie rynku pracy. Powrót…

Zdrowie pracownika

Zagrożenia zdrowotne ratownika medycznego

Szybkie tempo, wysoka odpowiedzialność i duży stres czynią pracę ratowników medycznych jedną z trudniejszych. Ci medycy pomagają zachować życie i zdrowie, ryzykując własnym. Ryzyko zawodowe wśród ratowników medycznych jest równie wysokie, jak wśród policjantów i strażaków. Oprócz licznych kontuzji i wypadków komunikacyjnych, ratownikom zagrażają choroby…