Onkoposychologia, zwana też psychoonkologią jest coraz ważniejszą częścią medycyny. Ta dziedzina psychologii porusza kwestie związane z kondycja psychologiczną pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin. Główne zadania onkopsychologów to pomoc terapeutyczna oraz profilaktyka zdrowia psychicznego chorych i ich najbliższych. Jak psychoonkologia może wspomagać leczenie pracowników?

Według najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku diagnozuje się nowotwór u prawie 170 tys. Polaków, a około milion żyje ze zdiagnozowaną chorobą[i]. Wiele z nich to osoby aktywne zawodowo. Onkopsychologia to dziedzina, która jest niezwykle istotnym czynnikiem w leczeniu chorych na nowotwory. Zapewnienie wsparcia psychologicznego swoim pracownikom może przynieść wiele korzyści oraz pomóc w przebrnięciu przez trudny okres choroby.

Spis treści:

Co to jest onkopsychologia

Onkopsychologia, inaczej psychoonkologia jest połączeniem dwóch dziedzin – onkologii i psychologii. W Polsce od 1992 roku działa Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, którego główne cele to: prewencja, profilaktyka oraz towarzyszenie chorym onkologicznie i ich bliskim w czasie choroby.

Stan fizyczny organizmu i kondycja psychiczna człowieka są silnie powiązane. Ta zależność jest bazą psychoonkologii. Według wielu badań, pozostawanie w stanie silnego stresu utrudnia proces leczenia i powrotu do zdrowia. Niwelowanie skutków stresu, przywracanie równowagi psychicznej i aktywacja wewnętrznych zasobów osób chorych ma za zadanie wzmocnić psychikę i wspomóc proces leczenia.

Psychoonkolodzy działają na trzech obszarach:

 • profilaktyka chorób nowotworowych,
 • wsparcie chorych i ich rodzin,
 • edukacja personelu pracującego z chorymi.

Wsparcie psychoonkologiczne – dla kogo

Terapia psychoonkologiczna skierowana jest przede wszystkim dla osób chorych na nowotwór oraz ich rodzin. Potrzeba wsparcia zauważalna jest na różnych etapach rozwoju choroby, zaczynając od momentu diagnozy, który wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym, przez badania, radioterapię, chemioterapię, po zabiegi chirurgiczne. Konsultacje psychoonkologiczne zalecane są również osobom wyleczonym.

Zadaniem psychoonkologa jest udzielenie pacjentowi wsparcia terapeutycznego. Ponadto, do celów terapii należy pomoc w radzeniu sobie ze stresem i emocjami, a także z poważniejszymi zaburzeniami psychicznymi, które mogą pojawić się w rezultacie uciążliwej walki z nowotworem. U niektórych pacjentów onkologicznych w trakcie leczenia mogą pojawić się objawy depresji o różnym nasileniu.

Nowotwory pochodzenia zawodowego – kto jest najbardziej narażony

Według Światowej Organizacji Zdrowia 10 proc. przypadków śmierci na skutek zachorowania na raka płuc ma ścisły związek z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. Nowotwory są główną przyczyną zgonów związanych z pracą w całej Unii Europejskiej. Aż 53 proc. zgonów każdego roku spowodowane jest chorobami nowotworowymi, 28 proc. to skutek chorób układu krążenia, a 6 proc. chorób układu oddechowego[ii].

Rak płuc jest najczęstszym rodzajem nowotworów związanych z pracą. Kolejne miejsca na liście zajmują kolejno międzybłoniak opłucnej oraz rak pęcherza moczowego. Sektory, których pracownicy są szczególnie narażeni na zachorowania to:

 • budowlany,
 • spożywczy,
 • samochodowy,
 • chemiczny,
 • meblowy,
 • stolarski,
 • tekstylny
 • ochrony zdrowia.

Profilaktyka nowotworów powinna stanowić jedno z podstawowych wyzwań pracodawców. Umożliwienie pracownikom regularnego kontrolowania stanu zdrowia poprzez badania oraz wizyty kontrolne u specjalistów pozwala na wykrycie choroby na wczesnym etapie rozwoju i szybkie wprowadzenie terapii.

Około 5 lat zajmuje przemiana zdrowej komórki w guza nowotworowego wielkości około 1 cm. Tymczasem, badania profilaktyczne, takie jak, np. mammografia, kolonoskopia czy badania ginekologiczne z biopsją, pozwalają na wykrycie guzów nowotworowych na wcześniejszym etapie rozwoju, a nawet zmian przednowotworowych, które nie przekształciły się jeszcze w nowotwór.

Pracownicy objęci ubezpieczeniem w ramach Pracowniczych Programów Profilaktycznych SALTUS Ubezpieczenia mogą w ramach pakietu realizować niezbędne badania oraz korzystać z usług lekarzy specjalistów w prywatnych gabinetach i placówkach. Dostęp do prywatnej służby zdrowia umożliwia skrócenie czasu oczekiwania na usługi, a w konsekwencji na uzyskanie diagnozy i rozpoczęcie leczenia.

Psychoonkologia – pomoc dla pracowników

Mimo, że psychoonkologia to stosunkowo młoda dziedzina, jej rozwój jest bardzo widoczny. Regularnie powstają nowe placówki, w których pacjenci mogą znaleźć pomoc specjalistów. Psychoonkolog to najczęściej psycholog, który oprócz ukończenia wyższych studiów psychologicznych, posiada również specjalizację z psychoonkologii.

Profesjonalna pomoc psychoonkologiczna powinna zawsze opierać się o rzetelną wiedzę i doświadczenie. Dobrego specjalisty najlepiej szukać w Centrach Onkologii, fundacjach onkologicznych lub na liście psychologów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychoonkologicznym.

Pracownicy zmagający się z chorobą nowotworową w ramach Pracowniczych Programów Profilaktycznych SALTUS Ubezpieczenia objęci są również pomocą psychoonkologiczną. Ubezpieczeni pod opieką wyspecjalizowanego psychologa mogą realizować indywidualnie dopasowaną terapię.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników

 

 

[i] http://onkologia.org.pl/raporty/#tabela_nowotwor

[ii] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171023STO86602/nowotwory-pochodzenia-zawodowego