Każdy zawód wiąże się nieodłącznie z ryzykiem wystąpienia pewnych schorzeń. Pracownicy fizyczni, w tym budowlani, narażeni są na wiele chorób zawodowych. Na co chorują najczęściej i jak ich chronić?

Problemy zdrowotne pracowników zatrudnionych w budownictwie dotyczą zarówno chorób zawodowych, jak i tych nasilających się pod wpływem pracy. Choroby zawodowe w budownictwie wynikają często z pracy w niebezpiecznych warunkach, a wydłużenie stażu pracy wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia problemów zdrowotnych.

Spis treści:

Na co chorują pracownicy budowlani

Choroby zawodowe budowlańców stanowią bardzo długą listę ze względu na licznie występujące czynniki szkodliwe dla zdrowia w budownictwie. Pracownicy budowlani z uwagi na niesprzyjające warunki, m.in. pracę na wysokościach, pracę pod presją, duże stężenie pyłów, są narażeni na:

 • choroby układu ruchu,
 • choroby układu oddechowego,
 • uszkodzenia kręgosłupa,
 • problemy układu mięśniowego,
 • problemy psychiczne,
 • uszkodzenie słuchu.

Uszkodzenia kręgosłupa

Praca fizyczna to znaczne obciążenie kręgosłupa. Konieczność podnoszenia, przesuwania czy przenoszeni ciężkich przedmiotów, stojący tryb pracy i wielogodzinna aktywność sprawia, że bóle i choroby kręgosłupa są powszechnym problemem wśród budowlańców.  Nadmierne obciążenie organizmu sprawia, że łatwo o zwyrodnienie kręgosłupa. Choroba zawodowa objawia się na początku przemęczeniem i częstym bólem pleców obejmującym odcinek lędźwiowy, szyję i kark. Choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa to częste następstwo nieleczonych pierwszych objawów chorobowych. Brak reakcji może doprowadzić do nieodwracalnych zmian zwyrodnieniowych.

Problemy układu mięśniowego

Wykonywanie prac związanych z podnoszeniem, pchaniem, przenoszeniem, ciągnięciem lub obsługą ciężkich narzędzi bardzo niekorzystnie wpływa na układ mięśniowy pracowników budowlanych. Na choroby układu mięśniowego narażeni są również murarze i tynkarze.

Choroby układu oddechowego

Różnego rodzaju pyły i opary oddziałujące na układ oddechowy budowlańców sprawiają, że choroby zawodowe płuc zdarzają się w tej grupie bardzo często. Przekraczanie norm oraz kontakt z pyłami emitowanymi podczas wykonywania prac może powodować przewlekle choroby układu oddechowego takie jak, m.in.:

 • pylica płuc,
 • astma oskrzelowa,
 • choroba opłucnej,
 • ostre reakcje alergiczne.

Ważne, by nigdy nie bagatelizować wpływu emisji pyłów wytwarzanych w czasie prac, np. przy obróbce kamienia czy betonu. Kierownicy budów oraz pracownicy zawsze powinni respektować konieczność zastosowania masek ochronnych.

Uszkodzenie słuchu

Ekspozycja na duże hałasy w miejscu pracy sprawia, że na urazy w budownictwie narażony jest również słuch, który może zostać nawet trwale uszkodzony. Niezdolność do słyszenia wysokich dźwięków to zazwyczaj pierwszy objaw, który powinien zmusić do redukcji nadmiernego hałasu – noszenia odpowiednich słuchawek ochronnych, w celu zminimalizowania dalszych uszkodzeń.

Zaburzenia psychiczne

Działanie pod presją, stres, częste zwiększanie intensywności prac oraz zmiany w organizacji pracy sprawiają, że znaczna część osób pracujących w branży budowlanej jest narażona na zaburzenia psychiczne. Jak wynika ze statystyk Instytutu Psychiatrii i Neurologii aż 8 milionów Polaków cierpi na różnego rodzaju problemy i zaburzenia psychiczne.

Jak zadbać o pracowników budowlanych

Wykonywanie prac budowlanych związane jest z narażeniem pracowników budowlanych nie tylko na typowe urazy przy pracy fizycznej, ale również na problemy z układem oddechowym, słuchem, czy zaburzenia psychiczne. Zagrożenia na stanowisku pracy pracownika budowlanego wynikają z oddziaływania wielu szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych czynników, które mogą doprowadzić do wystąpienia wielu poważnych chorób.

Dlatego, obok zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, ważne jest, by pracodawcy dbali o zabezpieczenie wszelkich potrzeb zdrowotnych swoich pracowników. Zdrowie na budowie zależy nie tylko od stosowania zabezpieczeń czy przestrzegania regulaminów, ale również od profilaktyki i regularnych badań, które pozwalają na kontrolowanie stanu zdrowia oraz błyskawiczną reakcję w przypadku niepokojących objawów.

Pracownicy objęci ubezpieczeniem w ramach Pracowniczych Programów Profilaktycznych SALTUS Ubezpieczenia w ramach pakietów mogą korzystać z usług lekarzy specjalistów w prywatnych gabinetach i placówkach, co zdecydowanie skraca czas oczekiwania na usługę.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników