Już ponad 2,6 mln Polaków korzysta z dodatkowych ubezpieczeń medycznych, jak polisa zdrowotna, jak wynika z danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Najwięcej osób objętych jest ochroną ubezpieczeń grupowych, ok. 70%. Polisa ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników powinna spełniać pewne wytyczne. Warto pamiętać o kilku kwestiach.

1. Programy profilaktyczne

Polisy zdrowotne oferowane przez poszczególnych ubezpieczycieli dostępne są zazwyczaj w kilku wariantach. Standardowo różnią się one między sobą zakresem dostępnych specjalności lekarskich oraz badań diagnostycznych czy zabiegów. Ich lista rośnie wraz ze wzrostem wartości pakietu. Warto jednak pamiętać, że wybrani ubezpieczyciele, np. SALTUS Ubezpieczenia, oferują też dostęp do różnego rodzaju programów profilaktycznych służących przeciwdziałaniu najpowszechniejszym problemom zdrowotnym polskich pracowników. Programy oferują dostęp do zestawu konsultacji lekarskich oraz badań diagnostycznych, które mogą nie być uwzględnione w głównym, wybranym przez nas wariancie ubezpieczenia. Dzięki rozszerzeniu listy świadczeń o programy profilaktyczne pracownicy mają zapewnioną kompleksową ochronę zdrowotną.

2. Badania diagnostyczne równie ważne, co konsultacje specjalistyczne

Przyjęło się, że o atrakcyjności pakietu usług zdrowotnych decyduje przede wszystkim lista specjalistów, z których konsultacji można skorzystać. Warto jednak pamiętać, że nawet najlepszy fachowiec do postawienia trafnej diagnozy potrzebuje wykonania odpowiednich badań. Czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ jest nieraz bardzo długi. Dlatego coraz więcej osób korzysta z usług medycznych w sposób mieszany, tzn. konsultacje specjalistyczne odbywa za pośrednictwem NFZ, a badania wykonuje prywatnie. Zatem przed podjęciem decyzji o wyborze pakietu warto wnikliwie sprawdzić zakres oferowanych w jego ramach badań diagnostycznych.

3. Ubezpieczenia zdrowotne dają dostęp do placówek w całej Polsce

Wzrost popularności prywatnych świadczeń medycznych przełożył się na rozwój liczby niepublicznych placówek zdrowotnych. Ubezpieczyciele stawiają nie tylko na współpracę z ogólnopolskimi lub regionalnymi sieciami przychodni, ale współdziałają również z samodzielnymi jednostkami. Dzięki temu pacjenci mają zagwarantowany dostęp do pomocy na terenie całego kraju, również poza aglomeracjami miejskimi.

4. Rozwiązanie nie tylko dla korporacji

Najwięcej osób korzysta z polis zdrowotnych w ramach ubezpieczeń grupowych. Ich ochroną objętych jest ok. 70% ubezpieczonych. Dzięki coraz bardziej elastycznemu podejściu ubezpieczycieli do kształtowania oferty jest ona atrakcyjna dla szerokiego grona odbiorców, nie tylko korporacji i dużych firm. Coraz częściej zakupem polis zdrowotnych interesują się małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również instytucje publiczne.

5. Pracownik może współpłacić za ubezpieczenie grupowe

Elastyczne formy finansowania mają szczególnie duży wpływ na wzrost popularności grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. Najczęściej spotykanym modelem jest udział pracowników w kosztach lub nawet samodzielne płacenie przez nich składki za rozszerzenie ubezpieczeń zdrowotnych o prywatne polisy. Zauważyliśmy, że ponad 90% firm decydując się na polisy ubezpieczeniowe zdrowotne zakłada udział pracowników w jej finansowaniu. Polisa na ubezpieczenie zdrowotne to rozwiązanie korzystne dla każdej ze stron. Przedsiębiorca wzmacnia swój wizerunek przyjaznego pracodawcy, natomiast pracownik otrzymuje dostęp do ochrony w cenie niższej od rozwiązań indywidualnych.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników