banner
Zdrowie pracownika

Zagrożenia na stanowisku pracy magazyniera

Praca w magazynie odzieży może znacząco różnić się od pracy w magazynie żywności. Magazynier to zawód bardzo niejednorodny, a wynikające z niego zagrożenia w dużym stopniu zależą od magazynowanego towaru oraz warunków jego przechowywania. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera zależy zatem od wielu różnych czynników. Są jednak elementy wspólne dla większości osób pracujących w tym zawodzie.