Zdrowie pracownika

Na co chorują budowlańcy?

Każdy zawód wiąże się nieodłącznie z ryzykiem wystąpienia pewnych schorzeń. Pracownicy fizyczni, w tym budowlani, narażeni są na wiele chorób zawodowych. Na co chorują najczęściej i jak ich chronić? Problemy zdrowotne pracowników zatrudnionych w budownictwie dotyczą zarówno chorób zawodowych, jak i tych nasilających się pod…

Zdrowie pracownika

Jak chronić energetyków?

Przemysł energetyczny to jeden z sektorów gospodarki, który wpływa szkodliwie nie tylko na środowisko naturalne, ale również na zdrowie osób w nim zatrudnionych. Pracownicy branży energetycznej są narażeni na 4 czynniki szkodliwe dla zdrowia –  fizyczne, chemiczne,  biologiczne  i  psychofizyczne. Z jakimi skutkami wiąże się…

Zdrowie pracownika

Onkopsycholog – jak może pomóc?

Onkoposychologia, zwana też psychoonkologią jest coraz ważniejszą częścią medycyny. Ta dziedzina psychologii porusza kwestie związane z kondycja psychologiczną pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin. Główne zadania onkopsychologów to pomoc terapeutyczna oraz profilaktyka zdrowia psychicznego chorych i ich najbliższych. Jak psychoonkologia może wspomagać leczenie pracowników? Według najnowszych…

Zdrowie pracownika

Dlaczego nie warto pracować za długo?

Najnowszy Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) informuje, że przepracowanie organizmu spowodowane zbyt długim czasem pracy można wiązać z 745 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Powodem śmierci wyczerpanych organizmów pracowników są głównie udary mózgu i zawały serca. Spis treści: Przyczyny zmęczenia fizycznego i psychicznego w pracy Przemęczenie…