Praca w gastronomii jest nie tylko ciężka, ale i pełna ryzyka. Przeciążenia fizyczne, choroby zakaźne i stres powodują, że trudno zatrzymać pracowników na stałe. Rozwiązaniem są prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Pracownik branży gastronomicznej narażony jest na szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne. Wywołać one mogą urazy, choroby i ogólne wyczerpanie organizmu. Skala zagrożeń w gastronomii jest tak duża, że pracownikom — żeby ich utrzymać na stanowisku — warto zapewnić wysokiej jakości ubezpieczenie zdrowotne. W SALTUS Ubezpieczenia jest to opieka w ramach medycyny pracy, najlepiej uzupełniona o Pracownicze Programy Profilaktyczne.

Spis treści:

Jakie jest ryzyko zawodowe w gastronomii?

Pracownik w środowisku pracy doświadcza czynników, które stwarzają zagrożenie zawodowe:

 • Czynniki mechaniczne

Zagrożenia wypadkowe w gastronomii powodują głównie maszyny obecne w gastronomii, szczególnie w kuchniach: do rozdrabiania mięsa, krojenia chleba, miksery, szatkownice. Ryzyko zwiększa niewłaściwy stan maszyn, a także ich części ruchome.

Do szkodliwych czynników mechanicznych zaliczamy także nagły wybuch gazu lub porażenie prądem.

Osobną kategorią urazów mechanicznych są te spowodowane pośliźnięciem się, wpadnięciem na coś czy upadkiem lub uderzeniem przez spadający przedmiot.

 • Czynniki termiczne

Gorące potrawy i przedmioty (naczynia, kuchenki, piekarniki) mogą powodować poparzenia. Również niska temperatura w chłodniach może mieć działanie szkodliwe na organizm pracowników.

 • Czynniki biologiczne

Zakażenia wirusami, bakteriami, grzybami, pierwotniakami i pasożytami w kuchni jest ogromne. Ich źródłem może być nieprzestrzeganie higieny wśród pracowników podczas czyszczenia urządzeń kuchennych lub złe gospodarowanie odpadami.

Także zepsuta żywność lub nieumiejętne obchodzenie się z nią, czyli nieprawidłowe rozmrażanie, niedogotowane czy niedosmażone potrawy stają się przyczyną chorób.

 • Czynniki chemiczne

W trakcie przyrządzania potraw ulatniają się substancje chemiczne, które mają działanie toksyczne, uczulające i rakotwórcze. Codzienne korzystanie z grilla, pieców i palników gazowych, smażenie, opiekanie, przyrządzanie mięsa konserwowanego i peklowanego powoduje wytwarzanie wielu potencjalnie toksycznych substancji.

Do zagrożenia substancjami chemicznymi przyczynia się też codzienne używanie środków do mycia i dezynfekcji, a nawet do zwalczania owadów w kuchni.

 • Hałas

W kuchni jest hałas — głośno pracują maszyny, które nieraz trzeba przekrzykiwać, żeby porozumieć się z innymi pracownikami.

 • Czynniki psychospołeczne

Praca w kuchni to ciągły stres — dania trzeba przygotowywać szybko i jak najlepsze. Stały pośpiech jest źródłem przeciążeń układu nerwowego.

BHP w gastronomii

Mnogość czynników, które zagrażają pracownikom, sprawia, że bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii to podstawa funkcjonowania w tej branży. Szczegółowo opracowane przepisy bhp w gastronomii dotyczą przestrzegania zasad czystości, dbałości o stan techniczny urządzeń, wentylacji pomieszczeń i stosowania środków ochrony indywidualnej.

Wobec pracowników wymogiem jest dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim. Z pracy w gastronomii wykluczają choroby zakaźne płuc i skóry czy alergie na produkty spożywcze. Dzięki badaniom medycyny pracy już na wstępie wyklucza się nosicieli schorzeń jelitowych, takich jak Salmonella, dur brzuszny czy czerwonka. Po zatrudnieniu pracownika konieczne są regularne badania profilaktyczne.

Bezpieczeństwo w gastronomii od strony medycznej

W SALTUS Ubezpieczenia usługi medycyny pracy warto połączyć z programami profilaktycznymi, które będą najlepszą ochroną przed czynnikami szkodliwymi w gastronomii. Tym bardziej że pracownicy gastronomii narażeni są na przewlekłe choroby zawodowe narządu głosu, skóry i układu ruchu. Odpowiadające tym zagrożeniom Pracownicze Programy Profilaktyczne koncentrują się na kontroli pracy poszczególnych narządów i układów organizmu. U pracowników branży gastronomicznej szczególnie dobrze sprawdzą się:

 • Profilaktyka Następstw Urazów,
 • Profilaktyka Nabytych Wad Postawy,
 • Profilaktyka Nabytych Wad Słuchu,
 • Profilaktyka Chorób Układu Oddechowego.

Zagrożenia w gastronomii najlepiej ocenić pod kątem oceny ryzyka zawodowego i zgodnie z uzyskanymi wynikami, podjąć celowane działania profilaktyczne.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników