Przegrzanie organizmu w pracy i wpływ zimna na organizm mogą prowadzić do chorób. Jak chronić pracowników przed negatywnym działaniem skrajnych temperatur?

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia to przede wszystkim udar cieplny. Dotyczy to osób, które pracują na otwartej przestrzeni w upale. Muszą się przed nim chronić szczególnie pracownicy budowlani i rolnicy. Czym są zawodowe choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur?

Spis treści:

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:

 1. Udar cieplny albo jego następstwa
 2. Wyczerpanie cieplne albo jego następstwa
 3. Odmroziny

Udar, wyczerpanie cieplne i odmroziny znajdują się w wykazie chorób zawodowych.

Szczególnie narażeni na te choroby są:

 • pracownicy budowlani,
 • pracownicy chłodni, hut, odlewni, zakładów szklarskich,
 • rolnicy,
 • służby leśne,
 • marynarze,
 • nurkowie.

Udar cieplny

Udar cieplny następuje na skutek przegrzania organizmu. Zwykle jest efektem działania słońca na głowę, ale nie tylko. Działanie wysokich temperatur w miejscu pracy także może prowadzić do udaru cieplnego.

Objawy udaru cieplnego:

 • ból i zawroty głowy,
 • dreszcze,
 • gorączka powyżej 40 stopni,
 • nudności i wymioty,
 • osłabienie,
 • duże odwodnienie organizmu,
 • złe samopoczucie.

Wpływ wysokiej temperatury na organizm człowieka powoduje ponadto takie skutki udaru cieplnego jak osłabienie funkcji poznawczych i motorycznych, zaburzenia termoregulacji organizmu, agresję i bezsenność.

Wyczerpanie cieplne

Zbyt wysoka temperatura w pracy może prowadzić do wyczerpania cieplnego. O tym, że człowiek jest w stanie wyczerpania cieplnego informują objawy:

 • ból głowy,
 • nadmierne pocenie,
 • osłabienie,
 • gorączka między 38-40 stopni,
 • nudności i wymioty,
 • lekkie odwodnienie organizmu,
 • silne pragnienie,
 • złe samopoczucie.

Jeśli pracownik przebywa na słońcu, powyższe symptomy to sygnał ostrzegawczy organizmu przed udarem słonecznym.

Praca w niskich temperaturach a zdrowie

Zimno w pracy również ma negatywny wpływ na zdrowie. Ekstremalnie niska temperatura w miejscu pracy może spowodować odmroziny.

Odmroziny nie są odmrożeniami. To podobna choroba, ale inaczej klasyfikowana. Odmrożenia powstają na skutek działania bardzo niskich temperatur i mogą mieć cztery stopnie zaawansowania.

Odmroziny również powstają w efekcie długotrwałego wpływu niskich temperatur na organizm człowieka, ale nie prowadzą do martwicy tkanek skórnych, jak w przypadku odmrożeń IV stopnia. Dodatkowo dotyczą osób z zaburzeniami krążenia.

Cechy charakterystyczne odmrozin:

 • sinoczerwone płaskie guzki lub obrzęki głównie na zewnętrznych powierzchniach dłoni, czasem nosa i uszu oraz na zewnętrznych powierzchniach stóp i podudzi,
 • marmurkowata, zasiniona skóra,
 • zwiększona potliwość.

Innym problemem związanym z przebywaniem z niskich temperaturach jest wychłodzenie organizmu, inaczej hipotermia. To stan, kiedy temperatura organizmu obniża się poniżej 35 stopni Celsjusza.

Jak zapobiegać chorobom wywołanym działaniem wysokich lub niskich temperatur?

W polskim prawie istnieją przepisy, które zabezpieczają pracowników przed chorobami z zimna, takimi jak odmrożenia i wychłodzenie organizmu. Zasady pracy w takich warunkach reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca ma obowiązek:

 1. Zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, nie niższą niż 14 st. C. Wyjątkiem są miejsca, gdzie jest to niemożliwe ze względów technicznych, np. chłodnie.
 2. W pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna lub praca biurowa, temperatura nie może być niższa niż 18 st. C.

Nie da się tego zagwarantować osobom pracującym na powietrzu. Wtedy należy im zapewnić odzież ochronną i napoje.

Przepisy nie określają górnej granicy temperatury w miejscu pracy. Natomiast wciąż można i warto zadbać o zdrowie pracowników. Kiedy gorąco dotyczy pomieszczeń, w schłodzeniu pracowników pomoże klimatyzacja, wentylatory i napoje. Jeśli praca odbywa się na powietrzu w palącym słońcu, pomocą będzie odzież ochronna, napoje, częste przerwy i elastyczny czas pracy.

Ochrona medyczna pracowników

Medycyna pracy, zwłaszcza w połączeniu z profilaktycznymi programami pracowniczymi takimi, jakie proponuje SALTUS Ubezpieczenia, to nie tylko badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. Dopiero stały kontakt z lekarzami różnych specjalizacji daje pełną ocenę i ochronę zdrowia.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników