Branża telekomunikacyjna to jeden z ważniejszych sektorów gospodarki, jednocześnie pełen zagrożeń zdrowotnych. Co warto wiedzieć o pracy w telekomunikacji?

Co niebezpiecznego może spotkać pracowników w branży telekomunikacyjnej? Hałas, prąd elektryczny, promieniowanie elektromagnetyczne, stres, praca w wymuszonej pozycji. Zapewnienie zatrudnionym dostępu do Pracowniczych Programów Profilaktycznych ułatwi im zachowanie sprawności w pracy i zdrowia na długie lata.

Spis treści:

Praca w telekomunikacji — jakie zawody obejmuje?

Praca w telekomunikacji to szerokie spektrum działań, które wpływają na codzienność całego społeczeństwa:

 • montaż urządzeń radiokomunikacyjnych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych,
 • konserwacja i modernizacja tych urządzeń,
 • rozwój technologii i wdrażanie nowych rozwiązań telekomunikacyjnych,
 • prace naukowe i badawcze dotyczące technologii.

Ponieważ branża rozwija się bardzo dynamicznie, do tworzenia i obsługi sieci potrzeba wielu specjalistów. Telekomunikacja to wiele pokrewnych zawodów:

 • inżynier telekomunikacji,
 • doradca techniczny,
 • specjalista ds. transmisji,
 • projektant sieci teleinformatycznych,
 • operator bezprzewodowych sieci komputerowych,
 • operator urządzeń informatycznych,
 • analityk sieci komputerowych
 • teleinformatyk,
 • informatyk.

Jakie są czynniki szkodliwe w branży telekomunikacyjnej?

Praca przy produkcji technologii komunikacyjnej naraża specjalistów na hałas. Proces montażu to zagrożenie prądem i promieniowaniem elektromagnetycznym. Zawód inżyniera telekomunikacji wiąże się z kolei z kontaktem z wieloma ludźmi i tym samym ze stresem.

Z uwagi na liczebność wykonawców zawodu, osobno można traktować informatyków. Czynniki szkodliwe w pracy informatyka dzielimy na:

 • ergonomiczne,
 • społeczne,
 • biologiczne,
 • wypadkowe.

Najwięcej problemów sprawia praca przez wiele godzin w pozycji siedzącej. Może wywołać choroby zawodowe informatyków, np. zespół cieśni nadgarstka.

Zagrożenia na stanowisku pracy informatyka wymagają stałej kontroli ze strony pracodawcy, co jest uregulowane przepisami, jak również stałej obserwacji stanu zdrowia pracowników.

Promieniowanie elektromagnetyczne a zdrowie

Szczególne miejsce w branży telekomunikacyjnej zajmuje promieniowanie elektromagnetyczne (PEM). W Polsce od 1 stycznia 2020 roku dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego wynosi do 10 W/m2 (gęstość mocy) i 61 V/m (składowa elektryczna). Jest o 100 razy wyższe niż wcześniejsza norma.

Szkodliwość fal elektromagnetycznych wciąż jest przedmiotem badań. Dotychczas wiadomo, że powoduje m.in.:

 • pobudzenie nerwów i mięśni,
 • nagrzewanie się skóry i warstw powierzchownych ciała,
 • zmianę procesów przemiany wolnych rodników.

Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka polega na tym, że w organizmie człowieka powstają potencjały elektryczne. Powodują one m.in. wzrost ciepłoty organizmu i pobudzenie układu nerwowego. Takie działanie jest silną ingerencją w funkcjonowanie organizmu i może skutkować zaburzeniami w jego pracy. Długofalowo generuje:

 • procesy nowotworowe,
 • zaburzenia układów: nerwowego, sercowo-naczyniowego, odpornościowego,
 • bóle głowy, osłabienie koncentracji, zmęczenie.

Do indywidualnych środków ochrony przed PEM należy specjalna odzież ochronna, buty i rękawice minimalizujące szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego. Osobną kwestią jest ubezpieczenie medyczne, które zapewni stały monitoring zdrowia pracowników.

Jakie ubezpieczenie zapewnić pracownikom w branży telekomunikacyjnej?

W SALTUS Ubezpieczenia pracownikom w telekomunikacji polecamy pakiet medycyny pracy wraz z programami profilaktycznymi.

Dla inżyniera komunikacji, który współpracuje z wieloma ludźmi, odpowiedni będzie program Profilaktyka Neurologiczna+walka z udarem. Zdrowie monterów sieci i urządzeń telekomunikacyjnych wesprze program Profilaktyka Następstw Urazów. Informatykom polecamy Profilaktykę Nabytych Wad Postawy i Profilaktykę Nabytych Wad Wzroku. Natomiast pracownikom narażonym na skutki promieniowania elektromagnetycznego sugerujemy program Profilaktyka Onkologiczna+walka z rakiem.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników