Zatrucie oparami wywołuje schorzenia układu oddechowego i szkodzi całemu organizmowi. To choroba zawodowa, która może uaktywnić się po latach pracy.

Substancje, których opary unoszące się w powietrzu wpływają szkodliwie na układ oddechowy, są obecne w wielu branżach. Pracownicy budowlani, rolnicy, mechanicy samochodowi, pracownicy stacji benzynowych, a nawet fryzjerzy narażeni się na ulatniające się szkodliwe związki. Kiedy zatrucie jest chorobą zawodową i na jakie badania skierować pracownika?

Spis treści:

Co to jest zatrucie?

Zatrucie, czyli przedostanie się trucizny do organizmu, może być przewlekłe lub ostre. W formie przewlekłej substancje trujące obciążają pracownika przez dłuższy czas, a reakcja organizmu jest opóźniona.

Ostre zatrucie występuje nagle i ma nasilony przebieg. Ponieważ dawka substancji trującej jest duża, tego rodzaju incydent ma bardzo wyniszczający wpływ na człowieka. Jeśli pracownik choruje przewlekłe lub jest osłabiony, rezultaty zatrucia są silniejsze niż u osób zdrowych.

Zatrucie jako choroba zawodowa

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa są choroba zawodową. Wykaz Chorób Zawodowych wymienia 56 substancji oraz dopuszcza wiele innych, które mogą powodować choroby układu oddechowego człowieka na skutek wykonywanej pracy.

Inne choroby zawodowe płuc, które mogą być wywołane szkodliwymi substancjami w pracy:

 • pylice płuc,
 • astma oskrzelowa,
 • choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu,
 • przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli,
 • zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych,
 • choroby płuc wywołane pyłem metali twardych,
 • rak płuc.

W jakich branżach i zawodach pracownik może się zatruć?

Branże i zawody, w których pracownicy mają kontakt z trującymi substancjami:

 • pracownicy rafinerii, cegielni, kanalizacji, przemysłu gumowego, lakierniczego, ceramicznego, pralni chemicznych,
 • spawacze, galwanizatorzy, drukarze, ogrodnicy, hutnicy, odlewnicy.

To nieliczne przykłady, lista pracowników zagrożonych zatruciem jest o wiele dłuższa.

Wśród czynników, które wywołują zatrucia, jest wiele substancji wykorzystywanych głównie w przemyśle:

 • benzen,
 • arsen,
 • rtęć,
 • ołów,
 • siarkowodór,
 • tlenek węgla,
 • chlorowane węglowodory,
 • i wiele innych.

Na czym polega profilaktyka chorób zawodowych układu oddechowego?

Skutkiem zatruć w pracy są głównie choroby zawodowe układu oddechowego. Zapobieganie to przede wszystkim przestrzeganie dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, edukacja pracowników i wyposażenie ich w środki ochrony osobistej.

W ramach opieki lekarskiej medycyny pracy warto przypominać pracownikom o okresowych badaniach lekarskich. W dobie szerokiej medycznej opieki specjalistycznej zapewnić im można dostęp do Pracowniczych Programów Profilaktycznych. W SALTUS Ubezpieczenia pracownicy mają do nich dostęp w ramach medycyny pracy. Programy są ułożone specjalnie pod zakres danego ryzyka.

Dla pracowników zagrożonych zatruciami SALTUS Ubezpieczenia zaleca Profilaktykę Chorób Układu Oddechowego. W ramach tego programu pracownikami opiekują się:

 • internista,
 • pulmonolog,
 • alergolog.

Wśród badań laboratoryjnych niezbędnych do oceny zatrucia lekarze mogą zlecić:

 • morfologię krwi z rozmazem i bez,
 • OB.,
 • CRP.

Bardziej szczegółowe badania diagnostyczne obejmują:

 • spirometrię,
 • RTK klatki piersiowej,
 • CT płuc,
 • testy alergiczne skórne,
 • testy alergiczne z krwi,
 • testy kontaktowe płytkowe,
 • testy skórne punktowe.

Konsultacje i badania odbywają się w ponad 4 tys. placówek medycznych, które współpracują z SALTUS Ubezpieczenia. Nawet, gdy praca odbywa się z dala od miejsca zamieszkania zatrudnionych, mogą oni korzystać z punktów w pobliżu wykonywanej pracy. Czas oczekiwania na wizytę jest krótki, a kontynuacja leczenia może odbywać się w dowolnej placówce.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników