Co roku grupa osób cierpiących na choroby zawodowe wzrasta o ok. 2 tysiące nowych przypadków. W 2017 roku było to 1 942 osoby, a rok wcześniej 2 119, wynika z danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Chorób Zawodowych prowadzonym przez Instytut Medycyny Pracy.