Profilaktyka

Najczęstsze schorzenia w rolnictwie

Pracownicy przedsiębiorstw rolnych są narażeni na kilka poważnych chorób zawodowych. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez KRUS, najwięcej zachorowań odnotowanych w 2018 roku dotyczyło chorób zakaźnych oraz problemów z układem oddechowym. Części z nich można zapobiec dzięki systematycznym badaniom lekarskim oraz dzięki przestrzeganiu zasad BHP.

Profilaktyka

Fizykoterapia w praktyce

Fizykoterapia jest rodzajem rehabilitacji, która bazuje na bodźcach fizycznych. Najczęściej wykorzystuje lecznicze działanie światła, prądu, ultradźwięków i pola magnetycznego. Co istotne – zabiegi nie są bolesne i zazwyczaj trwają dość krótko. Wyjaśniamy, w jakich przypadkach warto ją stosować.