Urządzenia takie jak stymulator, czy kardiowerter – defibrylator (ICD) ratują życie, poprawiają stan zdrowia i jakość życia osób cierpiących na bradykardię, czy arytmię serca. Pracownikom pozwalają również na praktycznie normalną pracę i wykonywanie obowiązków służbowych.

Przyjrzyjmy się:

 • w jaki sposób działają te urządzenia,
 • jak zachowywać się po ich implementacji
 • oraz w jaki sposób ubezpieczenia zdrowotne pomagają w profilaktyce chorób serca.

Spis treści:

 • Bradykardia
 • Stymulator serca
 • Arytmia komorowa
 • Kardiowerter – defibrylator (ICD)
 • Życie po implementacji
 • Lepiej zapobiegać niż leczyć

Bradykardia

Coraz więcej osób, zarówno starszych, jak i w wieku produkcyjnym cierpi na bradykardię, czyli przewlekłe spowolnienie, poniżej 60 razy na minutę, akcji serca.

Choroba ta prowadzi do częstych:

 • duszności,
 • zawrotów głowy,
 • ogólnego zmęczenia,
 • omdleń.

To właśnie utrata przytomności i zasłabnięcia są najgroźniejsze dla chorych, ponieważ stanowią realne niebezpieczeństwo dla życia oraz zagrożenie urazami. W efekcie nieleczona bradykardia uniemożliwia choremu swobodne funkcjonowanie, w tym wykonywanie zawodu.

Stymulator serca

Ratunkiem dla chorych na spowolnienie akcji serca, której nie można już wyleczyć farmakologicznie, staje się zabieg wszczepienia stymulatora. Zadaniem tego urządzenia jest:

 • ciągłe monitorowanie pracy serca,
 • stymulację, gdy rytm jego pracy nie jest wystarczający,
 • rejestrację informacji o sercu.

Urządzenie, przede wszystkim, na bieżąco analizuje pracę serca. W sytuacjach, kiedy rytm jego pracy jest zbyt wolny, włącza stymulację, aby przywrócić pracę serca do normalnego poziomu.

Arytmia komorowa

Kolejną często spotykaną chorobą kardiologiczną, także wśród pracowników, jest zaburzenie pracy serca określane jako arytmia komorowa, czyli dodatkowe skurcze serca i częstoskurcze komorowe. Objawami schorzenia są:

 • zbyt szybka praca serca,
 • niemiarowa praca serca.

Zaburzenia rytmu serca tj. pojedyncze dodatkowe skurcze komorowe, często występują naturalnie, na skutek stresu lub uprawiania aktywności fizycznej. Jednak powtarzające się zaburzenia rytmu komorowego odczuwane przez pacjenta, czy częstoskurcze komorowe prowadzi nie tylko do pogłębiania się stanu chorobowego, ale przede wszystkim stanowią zagrożenie dla życia, bo mogą prowadzić do migotania komór, które bez poważnej interwencji prowadzą do śmierci

Kardiowerter – defibrylator (ICD)

W przypadku arytmii komorowej konieczne może okazać się wszczepienie urządzenia ICD, które łączy w sobie funkcje:

 • elektrostymulacji
 • oraz terapii wysokoenergetycznej.

Kardiowerter – defibrylator (ICD), po wszczepieniu do organizmu pacjenta:

 • monitoruje rytm serca,
 • wysyła tzw. szoki umiarawiające, kiedy pojawią się zagrażające życiu migotanie komór lub częstoskurcz komorowy.

Życie po implementacji

Zarówno stymulator serca, jak i ICD implementowane do organizmu ratują życie chorego oraz pozwalają na praktycznie normalne funkcjonowanie.

Zabieg wszczepienia każdego z urządzeń nie jest skomplikowany, a rekonwalescencja, jeżeli przebiega bez powikłań, jest krótka. Jednak chorzy, w określonych odstępach czasu, muszą  poddawać się regularnym kontrolom.

Wszczepienie zarówno stymulatora serca, jak i kardiowertera – defibrylatora

 • nie stanowi praktycznie przeszkody w codziennym życiu i aktywności, również zawodowej,
 • chociaż niektóre profesje, jak kierowca zawodowy, nie są zalecane osobom z wszczepionymi urządzeniami.

Profilaktyka wymaga od chorego także ograniczenia niektórych aktywności sportowych oraz unikania:

 • sprzętów emitujących pole elektromagnetyczne,
 • urządzeń przemysłowych takich jak pilarki, czy sprzęt spawalniczy,
 • bliskości głośników, urządzeń telekomunikacyjnych i transformatorów.

Zaleca się także trzymanie smartfona po przeciwnej stronie od wszczepionego urządzenia.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Ważną rolę w profilaktyce chorób serca odgrywają ubezpieczenia zdrowotne. Stąd też, aby odpowiednio wcześnie wykryć bradykardię lub arytmię warto wyposażyć pracowników w polisę w ramach grupowego programu ubezpieczeń zdrowotnych.

Choroby serca, w tym właśnie bradykardię i arytmię komorową można zdiagnozować za pomocą badań diagnostycznych:

 • badania EKG,
 • badania Holtera, czyli 24 godzinnego EKG
 • uzupełnionych badaniem ECHO serca.

Możliwość przeprowadzenia badań wykrywających ewentualne choroby znajduje się w zakresie podstawowych wariantów pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych. Co więcej, bardzo często zawierają one również:

 • konsultację i opiekę kardiologiczną
 • oraz kardiorehabilitację.

Program grupowych ubezpieczeń zdrowotnych pozwala więc nie tylko wcześnie zdiagnozować chorobę, co daje większą szansę na wyleczenie, ale także zapewnia późniejszą, ewentualną, rehabilitację.

Z taką ofertą pracownicy z pewnością będą czuć się bezpieczniej.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników