Lekarz neurolog bada czynności układu nerwowego, obserwuje reakcje ciała pacjenta i wdraża specjalistyczne leczenie. Z jakimi objawami warto się do niego udać i na czym polega jego praca?

Neurolog to lekarz, który specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego i nerwów obwodowych. Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) składa się z mózgu i rdzenia kręgowego. Neurolog pomaga w badaniu przyczyn i leczeniu m.in. bólów głowy oraz nieprawidłowości, których źródła należy szukać w mózgu.

Spis treści:

Neurolog – jakie choroby leczy

Neurolog bada podłoże, diagnozuje i zleca odpowiednie leczenie chorób neurologicznych takich jak, m.in.:

 • padaczka,
 • zwyrodnienie kręgosłupa,
 • rwa kulszowa,
 • choroba Alzheimera,
 • choroba Parkinsona,
 • udary mózgu oraz stan po udarze,
 • guzy mózgu,
 • migreny oraz inne bóle głowy.

Podstawą diagnozy jest przeprowadzenie wywiadu lekarskiego oraz wykonanie kilku prostych badań odruchów fizjologicznych, np. odruchu mięśnia dwugłowego lub trójgłowego ramienia, odruchu kolanowego czy odruchu ramienno-promieniowego. Oprócz powyższych, neurolog skupia się często na ocenie chodu, prawidłowości mowy i czucia powierzchniowego. Zbadanie jednego lub kilku odruchów pozwala specjaliście wstępnie ocenić z jakim rodzajem zaburzenia zmaga się pacjent. Postawienie konkretnej diagnozy wymaga zlecenia wykonania innych badań.

Neurologiczne choroby zawodowe

Na liście chorób zawodowych znajdują się choroby, w przypadku których można bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, że zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, które występują w miejscu pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Wśród neurologicznych chorób zawodowych znajduje się:

 • zespół cieśni w obrębie nadgarstka,
 • zespół rowka nerwu łokciowego,
 • zespół kanału de Guyona oraz uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego,
 • zespół wibracyjny, postać naczyniowo-nerwowa i mieszana,
 • zatrucia ostre, przewlekłe i ich następstwa neurologiczne.

Dominującą neurologiczną chorobą zawodową wśród kobiet jest zespół cieśni nadgarstka, u mężczyzn najczęściej diagnozuje się natomiast zespół wibracyjny. W przypadku schorzeń o podłożu neurologicznym istotne jest zwracanie uwagi na początkowe, często nieswoiste objawy. Zdiagnozowanie problemu może wtedy nastąpić szybciej, a odpowiednie leczenie może zostać wprowadzone odpowiednio wcześnie.

Rosnący trend zapadalności na choroby neurologiczne powinien skłonić również pracodawców do objęcia narażonych zatrudnionych odpowiednią opieką. Pracownicy ubezpieczeni w ramach Pracowniczych Programów Profilaktycznych SALTUS Ubezpieczenia w przypadku rozpoznania u siebie niepokojących objawów mogą w ramach pakietu zrealizować badania obrazowe oraz skonsultować swój stan z neurologiem, który przeprowadzi ich przez wszystkie etapy dobranego sposobu leczenia. Co więcej, ubezpieczeni mogą przy tym korzystać z usług prywatnej służby zdrowia, co znacząco skraca czas oczekiwania na usługi.

Badania neurologiczne

W celu dokładnej diagnostyki specjalista zleca pacjentowi przeprowadzenie kolejnych badań, wśród których znajdować się może:

 • Rezonans magnetyczny (MRI) – to badanie obrazowe pozwalające na uzyskanie bardzo dokładnych wyników. Rezonans wykorzystuje się do badania i oceny mniejszych zmian patologicznych.
 • Tomografia komputerowa (TK) – to badanie radiologiczne pozwalające na dokładną ocenę stanu wybranej partii ciała. Najczęściej jest to kręgosłup i głowa. TK pozwala na wykrycie zmian zwyrodnieniowych, nowotworowych, czy innych nieprawidłowości mózgu.
 • Elektroencefalografia (EEG) – bada bioelektryczną czynność mózgu. Pozwala wykryć m.in.: zapalenia mózgu, padaczkę, bezsenność i guzy mózgu.

Masz te objawy? Udaj się do neurologa

Lista chorób, w leczeniu których może pomóc neurolog jest długa. Na jakie objawy wysyłane przez organizm warto zwracać uwagę? Rozważ odwiedzenie specjalisty, jeżeli występują u Ciebie:

 • skurcze mięśni,
 • drżenie mięśni,
 • szeroko pojęte bóle,
 • zaburzenia czucia,
 • problemy z koordynacją ruchową,
 • szumy uszne,
 • zawroty głowy,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • problemy z pamięcią
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia równowagi,
 • zaburzenia przytomności, omdlenia,
 • nieprawidłowa praca zwieraczy.

Przyczyny powyższych objawów mogą być różnorodne, jednak najczęściej bywają one następstwem przebytych urazów, zatruć i infekcji. Wywołują je też rozwijające się choroby neurodegeneracyjne, guzy, wrodzone wady genetyczne lub niektóre rozwijające się w organizmie choroby, np. cukrzyca, czy zwyrodnienia kręgosłupa.

Czym jest rehabilitacja neurologiczna

Głównym celem rehabilitacji neurologicznej jest wdrożenie działań rehabilitacyjnych, skierowanych na polepszenie stanu zdrowia pacjentów m.in. po urazach czaszkowo-mózgowych, udarach czy chorobach neurologicznych. Pożądanym efektem rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie choremu wszystkich funkcji, które zostały utracone z powodu przebytego schorzenia.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników