Profilaktyka

ECHO serca – co wykrywa?

Badanie Echo serca, czyli echokardia to badanie USG mięśnia sercowego. Dzięki temu badaniu wykrywane są wady serca (wrodzone i nabyte), oceniane ewentualne uszkodzenie spowodowane przez nadciśnienie, zawał serca i rozpoznanie wielu innych zagrażających życiu chorób serca, w tym rzadkich nowotworów serca, czy zatorowości płucnej.