Profilaktyka

ECHO serca – co wykrywa?

Badanie Echo serca, czyli echokardia to badanie USG mięśnia sercowego. Dzięki temu badaniu wykrywane są wady serca (wrodzone i nabyte), oceniane ewentualne uszkodzenie spowodowane przez nadciśnienie, zawał serca i rozpoznanie wielu innych zagrażających życiu chorób serca, w tym rzadkich nowotworów serca, czy zatorowości płucnej.

Profilaktyka

Problemy układu oddechowego to 25% chorób zawodowych

Schorzenia układu oddechowego w znaczący sposób obniżają jakość życia i nieodwracalnie nieraz wpływają na zdrowie człowieka. Według danych Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych Medycyny Pracy w Łodzi, w 2017 roku 25% przypadków chorób zawodowych stanowiły schorzenia układu oddechowego. Na co narażeni są pracownicy oraz jaką profilaktykę warto im zapewnić?

Profilaktyka

Najczęstsze schorzenia w rolnictwie

Pracownicy przedsiębiorstw rolnych są narażeni na kilka poważnych chorób zawodowych. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez KRUS, najwięcej zachorowań odnotowanych w 2018 roku dotyczyło chorób zakaźnych oraz problemów z układem oddechowym. Części z nich można zapobiec dzięki systematycznym badaniom lekarskim oraz dzięki przestrzeganiu zasad BHP.