Od początku lutego znów możemy robić zakupy w centrach handlowych. Mimo wciąż obowiązującego rygoru sanitarnego sektor handlu ma szansę złapać drugi oddech. Jak dbać o zdrowie pracowników sektora handlu i jakie świadczenia powinna uwzględniać ich medycyna pracy?

Ponowne otwarcie handlu może zwiększyć i tak dużą rotację pracowników w sektorze. Zatrudnieni na stanowiskach sprzedawców i kasjerów, nie czekają na lepsze czasy z założonymi rękami – wg Monitora Rynku Pracy Randstadt zmieniają oni pracodawców najczęściej, zdecydowanie wyprzedzając dotychczasowych liderów, pracowników sektora budowlanego. W drugim półroczu 2020 r. pracodawcę zmieniło aż 35% sprzedawców, a 23% aktywnie poszukuje nowej pracy.

Na jakie choroby narażeni są pracujący w handlu?

W czasie pandemii znaczenie pracy sprzedawców i kasjerów wzrasta – stanowią już nie tylko pierwszą linię kontaktu z klientem, budującą wizerunek marki, ale są w zawiązku z tym grupą najmocniej narażoną na zakażenie koronawirusem, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. Oprócz bycia „na pierwszej linii frontu” w sensie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, od lat grupa ta odznacza się podwyższoną zapadalnością na choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, wady postawy i problemy z krążeniem, co wynika z fizycznego charakteru ich pracy.

Dbając o zdrowie własne i klientów, muszą ściśle przestrzegać reżimu sanitarnego. Co mogą zrobić dla nich pracodawcy, żeby zmniejszyć zagrożenie, zapewnić większy komfort pracy i jednocześnie wpłynąć na rosnącą chęć do zmian miejsca zatrudnienia? Przede wszystkim powinni oni wyjść poza schemat odbywających się raz na kilka lat badań okresowych, zapewniając pracownikom dostęp do najlepszych świadczeń w ramach medycyny pracy. Profilaktykę zapobiegającą chorobom zawodowym warto teraz uzupełnić też o przeciwdziałanie COVID-19, poprzez regularne testy przesiewowe załogi, co oferują m.in. ubezpieczyciele.

Pierwszoplanowa rola profilaktyki

Wysoka rotacja sprzedawców i kasjerów powinna zatem skłonić pracodawców do zapewnienia zatrudnionym ułatwionego dostępu do opieki medycznej, nie tylko pod kątem COVID-19, ale też wymienionych chorób zawodowych. Zwłaszcza przy mniejszej dostępności świadczeń publicznych w związku ze skupieniem się NFZ na walce z pandemią. Warto też wspomnieć, że odpowiedni dobór świadczeń medycyny pracy może istotnie przyczynić się do polepszenia ich ogólnego stanu zdrowia, a co za tym idzie ograniczać liczbę czy długość zwolnień lekarskich.

Z jakich rozwiązań mogą skorzystać pracodawcy? Coraz więcej z nich interesuje się możliwością zapewnienia pracownikom prywatnej opieki zdrowotnej za pomocą ubezpieczeń grupowych lub w ramach pakietów medycznych. Pozwalają one na sprawną i regularną kontrolę stanu zdrowia pracowników. Co istotne, świadczenia pomagające przeciwdziałać chorobom zawodowym można realizować w ramach medycyny pracy – obojętnie, czy za pośrednictwem polisy, czy na mocy umowy z publiczną placówką. Żeby odpowiednio dobrać zakres ubezpieczenia, trzeba sprawdzić, na jakie schorzenia narażeni są pracownicy zajmujący dane stanowisko oraz uwzględnić ich wiek.

W przypadku pracowników handlu warto w szczególności wziąć pod uwagę profilaktykę nabytych wad postawy, świadczenia ułatwiające powrót do zdrowia po doznaniu urazów oraz dostęp do profilaktyki kardiologicznej. W skład tak skonstruowanego pakietu pomocy medycznej wchodziłby zatem dostęp do m.in. następujących świadczeń:

  • konsultacje ortopedyczne i kardiologiczne,
  • badania obrazowe: RTG, rezonans magnetyczny,
  • EKG, ECHO serca,
  • rehabilitacja narządów ruchu.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników