Pandemia 2020 roku wpłynęła na wszystkie sfery funkcjonowania pracowników. Wyjątkiem nie są tu również wypadki przy pracy. Według danych GUS liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz wskaźnik wypadkowości zmniejszyły się w stosunku do 2019 r.

W okresie styczeń–wrzesień 2020 r. zgłoszono 40140 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. To aż o 24,1% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) – odpowiednio z 3,91 do 2,97.

Mniej ciężkich wypadków

Osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,2% wszystkich osób poszkodowanych (analogicznie jak w okresie styczeń–wrzesień 2019 r.). Zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 6,7%) oraz w wypadkach z tzw. innym skutkiem (o 24,2%).

Gdzie wypadki zdarzają się najczęściej?

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim (3,45), warmińsko-mazurskim (3,39) oraz opolskim i śląskim (po 3,38). Najbezpieczniej pod tym względem jest natomiast w województwach: mazowieckim (1,88), małopolskim (2,14) i podkarpackim (2,15).

Niebezpieczne i bezpieczne branże

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (8,88), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (7,84) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (5,08). Najbezpieczniejszymi branżami pod kątem wypadkowości okazują się być informacja i komunikacja (0,50) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (0,66).

Charakterystyka wypadków

Dominującą grupą wydarzeń powodujących urazy było zderzenie albo uderzenie
w nieruchomy obiekt (31,1%). Kolejne miejsce na tej liście zajmują uderzenie przez obiekt w ruchu oraz kontakt z przedmiotem ostrym. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną aż 60,8% wypadków przy pracy. Czynnością najczęściej wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku było poruszanie się (36,2%), a następnie operowanie przedmiotami (17,6%). 79,6% osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznało urazu kończyn

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.

W przeciwdziałaniu tym ostatnim może pomóc dobrze dobrane grupowe ubezpieczenie zdrowotne, oferujące sprawną profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Pracodawca, który zdecyduje się na grupowe ubezpieczenie zdrowotne, pracownicze programy profilaktyczne, zapewni swoim pracownikom dostęp do najlepszych świadczeń w ramach medycyny pracy i umożliwi im szybkie umówienie specjalistycznego badania.

Podstawowe zasady realizacji obowiązku zapobiegania wypadkom to:

 1. zapobieganie zagrożeniom,
 2. przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone,
 3. likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania,
 4. dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika,
 5. stosowanie nowych rozwiązań technicznych,
 6. zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych (urządzeń, substancji itp.) bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi,
 7. nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej,
 8. instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników