Według danych Monitora Rynku Pracy Randstadt inżynier i robotnik niewykwalifikowany to dwa zawody, których przedstawiciele w czasie pandemii najczęściej zmieniają pracę. W ciągu 6 miesięcy aż 39% inżynierów i 32% robotników niewykwalifikowanych zmieniło pracodawcę. Jak ci ostatni powinni dbać o zdrowie osób pracujących na budowie?

Ocena ryzyka zawodowego pracownika budowlanego w dużej mierze zależy od zajmowanego przez niego stanowiska. Pracownik budowlany pracujący fizycznie narażony jest na innego rodzaju dolegliwości niż inżynier. Dlatego dbałość o przysłowiowe „zdrowie na budowie” należy dostosować do charakteru pracy konkretnej osoby.

Co grozi pracownikom na budowie i jak temu zapobiegać?

Bezpieczeństwo na budowie to kluczowy czynnik, z którym wiąże się określona specyfika podejścia do ochrony zdrowia pracowników. Urazy, którym mogą oni ulegać, powodują, że oprócz wysokospecjalistycznych badań szczególnie istotnymi świadczeniami dla tej grupy zawodowej są usługi rehabilitacyjne.

Zapewnienie stałego i sprawnego dostępu do szerokiego katalogu świadczeń medycznych ma duży wpływ na utrzymanie pracowników budowlanych w dobrym zdrowiu oraz szybszy powrót do niego w razie zachorowania lub wypadku przy pracy. A zagrożeń na budowie nie brakuje. Jak pokazują dane GUS, co roku dochodzi w tym sektorze do ok. 5 tys. wypadków. Zadaniem odpowiedzialnego pracodawcy jest przede wszystkim zapobieganie wypadkom i innym zagrożeniom pracownika budowlanego, do których należą czynniki sprzyjające chorobom zawodowym. Dlatego ocena ryzyka zawodowego pracownika budowlanego to podstawa podejmowania działań z zakresu planowanej profilaktyki. Obejmuje to m.in. ustalenie listy czynników szkodliwych dla zdrowia w budownictwie. Metody organizacji pracy na budowie powinny uwzględniać je w tworzonych instrukcjach BHP.

Świadczenia medycyny pracy istotne dla pracowników budowlanych

Niektóre urazy odniesione podczas pracy na budowie mogą wymagać długotrwałego leczenia oraz stałej pomocy rehabilitantów, na którą w ramach publicznych świadczeń czekać można nawet kilka miesięcy. W takiej sytuacji pomocne będzie grupowe ubezpieczenie zdrowotne, które znacząco przyspiesza rozpoczęcie rehabilitacji. Im szybciej pracownik budowlany podejmie leczenie, tym większa szansa na odzyskanie przez niego zdrowia.

Innym istotnym z punktu widzenia pracowników sektora budowlanego badaniem jest diagnostyka obrazowa, czyli m.in. rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa, które również można uwzględnić w ubezpieczeniu. Przedsiębiorcy budowlani przy zakupie polisy powinni także zwrócić uwagę na listę oferowanych zabiegów, zwłaszcza w ramach chirurgii pierwszego dnia. Ich właściwy dobór jest kluczowy ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na budowie.

Oferowanie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych może też okazać się kluczowe podczas rekrutacji nowych pracowników, biorąc pod uwagę, że pensje w branży są wysokie i nie ma zbyt wielu możliwości do konkurowania ceną. Drugim czynnikiem wpływającym na atrakcyjność dostępu do prywatnych świadczeń medycznych w sektorze budowlanym jest rosnący odsetek pracowników z zagranicy. Wizyta lekarska w ramach NFZ dla obcokrajowca oznacza dodatkowe utrudnienia (np. w postaci bariery językowej) i formalności, a w przypadku grupowych polis zdrowotnych wystarczy podanie numeru karty ubezpieczenia. Dzięki rozwojowi ubezpieczeń zdrowotnych możliwe jest spersonalizowanie oferty oraz dopasowanie jej do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy budowlanego.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników