W dziesiątym już badaniu Deloitte – Global Human Capital Trends 2020 „Firmy odpowiedzialne w praktyce: ludzkie oblicze technologii” – eksperci przyglądali się, jak przedsiębiorstwa mogą osiągnąć zrównoważony rozwój poprzez odnalezienie wspólnej płaszczyzny dla ludzi i technologii. Gdzie naszym zdaniem w tej układance jest miejsce na dbałość o profilaktyczną opiekę zdrowotną dla pracownika?

W wyniku wybuchu pandemii COVID-19 cała uwaga ponownie jest skierowana na ludzi. Źródłem trwałych korzyści dla pracowników będzie integracja maszyn i ludzi, zapewniająca pracownikom większe poczucie przynależności i pozytywnie wpływająca na samopoczucie oraz zdrowie pracownika.

Z badania Delloitte wynika, że przygotowanie do przyszłych wyzwań zapewnić ma uwzględnienie w firmowym DNA trzech najważniejszych elementów:

  1. celu – zakorzenianie misji i wartości wśród zespołów, poszczególnych pracowników oraz w samym środowisku pracy
  2. potencjału – pobudzanie możliwości drzemiących w pracownikach, aby mogli wykazać się w nowych obszarach
  3. perspektywy – podejmowanie odważnych decyzji w czasie nieustających zmian

Wprowadzenie każdego z nich wymaga ważnych modyfikacji strategii i programów pracowniczych, ale jednocześnie oferuje firmom jasny kierunek działań, który umożliwi im odbudowę i powrót na ścieżkę rozwoju.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

Z raportu wynika, że zarządzanie wielopokoleniowymi zespołami pracowników będzie ważne, aby osiągnąć sukces w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy. Służyć temu może.in. tworzenie zdrowych miejsc pracy. Profilaktyka ochronna zdrowia pracowników powinna być dobrze dopasowana do profilu firmy, zgodna z najnowszymi trendami medycyny pracy i wspierana przez technologię. Ochrona zdrowia w miejscu pracy bez wątpienia będzie jednym z priorytetów trendu zarządzania wielkopokoleniowymi zespołami.

Ubezpieczenie zdrowotne pracownika

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników wyróżnia się szerszym zakresem możliwości niż oferta NFZ. Dzięki temu pozwala na znacznie dokładniejsze monitorowanie stanu zdrowia pracowników. Umożliwia to przeciwdziałanie powstawaniu chorób zawodowych, zapobieganie rozwojowi już zdiagnozowanych i oferowanie zespołom firmowym pakietów zdrowotnych dla pracowników.

Inwestycja w przyszłość

Firmy powinny wykorzystywać strategie zarządzania talentami nie tylko do przekwalifikowania pracowników, ale też do zbudowania ich odporności, która zapewni organizacji narzędzia i strategie pozwalające na przygotowanie się na różne scenariusze w przyszłości. Podejście odpornościowe uwalnia potencjał organizacji, zmieniając stosunek do nowych rozwiązań, aby nie były traktowane jako zagrożenie w kontekście bezpieczeństwa pracownika, ale jako środki zapewniające bezpieczeństwo. Należy do nich również zaliczyć bezpieczeństwo zdrowotne w postaci świadczeń zdrowotnych dla pracowników.

Dużym oparciem mogą okazać się tu pracodawcy, którzy zapewnią swoim pracownikom grupowe ubezpieczenie zdrowotne. W jego ramach można korzystać m.in. z opieki psychologa (mówimy tu również o odporności psychicznej!) czy wykonać wiele badań laboratoryjnych. Profilaktyka może w porę zwrócić uwagę lekarza na istniejące zagrożenie. A dobra diagnoza to pierwszy krok do powrotu do zdrowia. Nie zapominajmy też, że odporność wykuwa się również dzięki odpowiedniej dawce wypoczynku – dostatecznie długi urlop zdrowotny pracownika przyszłości to podstawa w kształtowaniu jego komfortu psychicznego.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników