Choć wszystkie kwestie zdrowotne zdominowane są dziś przez pandemię, to nie możemy zapominać, że inne schorzenia – w tym sezonowe – nie zniknęły. Postawienie na profilaktykę, pozwalającą unikać przewlekłych chorób spowodowanych izolacją, może być czynnikiem decydującym o przyszłych absencjach pracowników – w czasie, gdy skończy się lockdown.

Ważną rolę w zmniejszeniu absencji chorobowej odgrywają grupowe ubezpieczenia zdrowotne pozwalające utrzymać pracowników w dobrym zdrowiu. Jak bardzo to jest ważne, pokazują dane z początku epidemii – w marcu lekarze wystawili rekordowe 3,2 mln zwolnień z pracy.

Bezpośredni wpływ na finanse firmy

Absencja chorobowa może mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nie tylko w wymiarze organizacyjnym, ale również finansowym. Dotyczy to w szczególności przedstawicieli sektora MSP, gdzie nieobecność nawet jednego pracownika może nieść za sobą spore konsekwencje dla firmy. Zaburzenie pracy całego zespołu, wzrost kosztów wynikających z konieczności zatrudnienia zastępstwa lub przekazania realizacji najpilniejszych zadań podmiotom zewnętrznym – to tylko najważniejsze potencjalne komplikacje. Skala problemu wzrasta równomiernie z zakresem kompetencji i wiedzy specjalistycznej zatrudnionego.

Rola grupowego ubezpieczenia zdrowotnego

Sposobem na zminimalizowanie ilości i długości absencji chorobowej pracowników jest zapewnienie im prywatnej opieki medycznej w postaci, np. grupowej polisy zdrowotnej. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez pracodawców są dziś postrzegane jako element budowania wizerunku przyjaznego przedsiębiorstwa.

Pamiętajmy też, że zapewnienie pracownikom sprawnej pomocy lekarskiej ma duży wpływ na finanse firmy. Pracownicy działów HR jednoznacznie wskazują, że korzystanie z niepublicznej opieki zdrowotnej skraca czas otrzymania pomocy i ma wpływ na krótszą nieobecność pracownika w firmie, co przekłada się na wysokość dodatkowych kosztów. Jedną z przyczyn jest możliwość lepszego dopasowania terminu wizyty do potrzeb pracownika, w szczególności w zakresie wizyt specjalistycznych, na które w ramach NFZ trzeba czekać nawet kilka tygodni, a w ramach ubezpieczenia tylko kilka dni. Trwająca pandemia jeszcze bardziej uwidacznia tę różnicę.

Pracownicze Programy Profilaktyczne SALTUS Ubezpieczenia

SALTUS Ubezpieczenia oferuje rozbudowane Pracownicze Programy Profilaktyczne. Pracodawca, który zdecyduje się na grupowe ubezpieczenie zdrowotne, zapewni swoim pracownikom dostęp do najważniejszych świadczeń w ramach medycyny pracy i umożliwi im szybkie umówienie m.in. specjalistycznych badań. Dodatkowo w ramach programu “Walka z COVID” można zapewnić pracownikom organizację testów przesiewowych wykrywających SARS-CoV-2, i to w siedzibie firmy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników