Ponad połowa Polaków ma wadę wzroku, większość z nich jest aktywna zawodowo. Jakie są wady wzroku i jak pracodawcy mogą pomóc pracownikom w profilaktyce?

Wady wzroku postępują głównie u pracowników biurowych, którzy spędzają wiele godzin przed ekranem komputera. Jak skutecznie troszczyć się o wzrok pracowników? Pracowniczy Program Profilaktyka Nabytych Wad Wzroku w SALTUS Ubezpieczenia zapewnia diagnostykę i opiekę lekarską, która może zapobiec rozwojowi chorób oczu.

Spis treści:

Dlaczego wady wzroku to problem społeczny?

Dane z obszernego raportu Instytutu Ochrony Zdrowia „Choroby oczu − problem zdrowotny, społeczny oraz wyzwanie cywilizacyjne w obliczu starzenia się populacji” z 2016 roku mówią o ponad 284 mln osób na całym świecie z wadami wzroku. Problem wciąż narasta, zwłaszcza w starzejących się społeczeństwach, np. w Polsce. Wraz z wiekiem pogorszenie wzroku jest naturalne, dodatkowo sprzyja temu brak wiedzy o tym, jak chronić wzrok.

Skutki nabytych wad wzroku są wielorakie:

 • społeczne — słabowidzący lub niewidomi ludzie doświadczają wykluczenia społecznego,
 • psychiczne — problemy ze wzrokiem mogą odbić się na życiu emocjonalnym człowieka,
 • fizyczne — słaby wzrok sprzyja wypadkom i kontuzjom,
 • zawodowe — słaby wzrok lub ślepota mogą prowadzić do wykluczenia z rynku pracy.

Najcięższe efekty wad wzroku u pracownika zwykle poprzedzają liczne absencje związane z pogarszaniem się widzenia. Wady wzroku są więc dużym problemem społecznym, który ma wpływ na finanse państwa (renty i świadczenia) oraz funkcjonowanie pracodawców.

Jakie są rodzaje wad wzroku?

Najczęściej spotykane (42 proc. badanych) problemy ze wzrokiem dotyczą utraty ostrości widzenia, czyli krótkowzroczność i dalekowzroczność.

 • Krótkowzroczność (miopia)

Polega na utracie ostrości widzenia obiektów położonych dalej.

Tak zwana wada wzroku minus zwykle jest uwarunkowana genetycznie, ale może powstać na skutek niewłaściwego używania zmysłu wzroku. Sprzyja temu częste patrzenie w ekran komputera, tabletu czy telefonu komórkowego.

 • Dalekowzroczność (hyperopia)

To tak zwana wada wzroku plus, czyli utrata ostrości widzenia obiektów położonych bliżej. Ta choroba wzroku również jest dziedziczna.

Następna po miopii i hyperopii jest zaćma (dotyczy 33 proc. badanych), a za nią jaskra (2 proc.).

 • Zaćma

To schorzenie polega na zmętnieniu soczewki oka. Jest naturalnym procesem starzenia się organizmu, ale może być wywołana np. przez pracę w szkodliwych warunkach (u hutników i spawaczy), przez urazy oczu lub cukrzycę. Zagrożenie zaćmą jest więc ogromne — statystyki mówią o 3 mln Polaków chorych na cukrzycę, która nazywana jest już chorobą cywilizacyjną.

 • Jaskra

Jaskra związana jest z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, co prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku.

Każda duża wada wzroku, która nie jest leczona, prowadzi do poważnych problemów i pogorszenia funkcjonowania w życiu, również zawodowym.

Wady wzroku i ich korygowanie

Najpopularniejszą metodą na korygowanie wad wzroku są okulary i soczewki kontaktowe. To narzędzia skuteczne głównie w krótko- i dalekowzroczności.

Częściową poprawę widzenia w przypadku krótkowidzów zapewnia ortokorekcja. Metoda ta polega na zakładaniu na noc specjalnych soczewek, które modelują kształt rogówki, by następnego dnia umożliwić całkowicie poprawne widzenie. Minusem tego sposobu jest krótkotrwałe działanie — soczewki trzeba zakładać co noc.

Całkowita poprawa widzenia może nastąpić przez laserową korekcję wzroku.

Pierwsze trzy metody jedynie korygują wzrok. Laseroterapia może go naprawić, jest jednak kosztowna. Nie znaczy to, że nic więcej nie można zrobić — ubezpieczony pracownik może korzystać z opieki specjalisty i badań, zanim wada się rozwinie lub pogłębi.

Jak wygląda profilaktyka wad wzroku w SALTUS Ubezpieczenia?

Profilaktyka wzroku w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia obejmuje przede wszystkim nielimitowane konsultacje lekarskie u okulisty.

Z kolei badania diagnostyczne i zabiegi obejmują:

 • badanie dna oka,
 • badanie ostrości widzenia,
 • badanie wydzielania łez,
 • dobór szkieł korekcyjnych,
 • GDX — ocena grubości włókien nerwowych siatkówki,
 • gonioskopię,
 • iniekcję podspojówkową,
 • płukanie dróg łzowych,
 • pomiar ciśnienia śródgałkowego,
 • usunięcie ciała obcego z oka,
 • OCT – wykrywa zmiany siatkówki i plamki żółtej.

Znając zasady higieny narządu wzroku, pracodawca może zwiększyć ochronę oczu pracowników. A nawet powinien, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mówi ono, że zapewnienie odpowiednich warunków pracy nakłada na pracodawcę wymóg odpowiedniego oświetlenia — światła naturalnego. Wyjątkiem jest praca w nocy i wykonywana w miejscach, gdzie światło słoneczne wpłynęłoby negatywnie na proces produkcji.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników