Elastyczny czas pracy wpływa na dobrostan i kondycję zdrowotną pracowników. Trzeba jednak wiedzieć, jak nim zarządzać oraz, że elastyczny grafik to nie wszystko, co można zrobić dla zdrowia w firmie.

Długi czas pracy bez przerw szkodzi zdrowiu. Czy jego przeciwieństwo – elastyczny czas pracy — jest dla zdrowia korzystny? Zdecydowanie tak. Wybór godzin pracy i samodzielne decydowanie przez pracownika o przerwach wpływa na jego lepsze samopoczucie psychiczne, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, zwiększa zaangażowanie w pracę i zadowolenie z niej. Jeśli dodać do tego edukację zdrowotną i jakościową opiekę medyczną, pracownicy mają komplet warunków do zachowania i utrzymania zdrowia psychicznego.

Spis treści:

Co to znaczy elastyczny czas pracy?

Elastyczny czas pracy to nowoczesne podejście do organizacji obowiązków zawodowych, które zyskuje coraz większą popularność. To podejście do czasu pracy ma dwie podstawowe formy.

 1. Elastyczna organizacja czasu pracy

Dostosowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb pracownika może przybierać różne warianty:

 • ruchomy czas pracy — pracownicy zaczynają pracę w godzinach np. od 6 do 9, a kończą między 14 a 17,
 • zadaniowy czas pracy — to tak naprawdę elastyczne godziny pracy, pracownicy mogą decydować, w jakich godzinach wykonają swoje obowiązki; suma czasu pracy to przeciętnie 40 godz. w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • indywidualny czas pracy — możliwy po rozpatrzeniu wniosku od pracownika,
 • praca zdalna z elastycznymi godzinami — praca zdalna, elastyczne godziny pracy umożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych np. z domu.
 1. Elastyczny wymiar czasu pracy

To właściwie elastyczny grafik pracy. Obecnie nie muszą to być godziny od 8 do 16 czy od 9 do 17. Coraz częściej spotykane są możliwości pracy w innych godzinach, a także 4-dniowy tydzień pracy, z dniami pracy trwającymi powyżej 8 godzin dziennie.

Czy wprowadzenie elastycznego czasu pracy zawsze jest dobrym wyborem?

Elastyczny czas pracy jest szczególnie cenny w erze cyfrowej, gdzie praca nie zawsze jest związana z konkretnym miejscem czy ściśle określonym czasem. Pozwala na tworzenie bardziej zrównoważonych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb modeli pracy. Zwiększa też możliwości balansowania między życiem zawodowym a prywatnym, a także przyczynia się do wzrostu produktywności i zadowolenia z pracy.

Nie jest to jednak rozwiązanie idealne. Brak stałych godzin pracy może prowadzić do niejasności co do dostępności pracownika, co z kolei wpływa na utrudnienie w komunikacji i koordynowaniu pracy zespołowej. Ponadto, nie wszyscy pracownicy potrafią oddzielić życie zawodowe od prywatnego. Niektórzy mają tendencję do wydłużania czasu pracy, co powoduje u nich stres. Dlatego też decyzja o wprowadzeniu elastycznego czasu pracy powinna być poprzedzona dokładną analizą specyfiki danej organizacji i potrzeb jej pracowników.

Elastyczny czas pracy — wady i zalety

Elastyczny czas pracy — zalety dla zdrowia:

 • zwiększa kontrolę pracowników nad własną pracą i daje wybór w decydowaniu o niej, co pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne,
 • polepsza jakość snu,
 • obniża stres,
 • pomaga uniknąć wypalenia zawodowego,
 • zwiększa zadowolenie z pracy.

Elastyczny system czasu pracy, szczególnie wykonywanej w domu, ma też wady:

 • może prowadzić do rozmycia granic między życiem zawodowym a prywatnym,
 • wymaga wysokiego stopnia samodyscypliny i motywacji, co jest potencjalnym i dodatkowym czynnikiem stresującym,
 • może prowadzić do prokrastynacji i przez to obniżać poczucie własnej wartości,
 • bez nadzoru bezpośredniego łatwo o odwlekanie pracy, co zmusza do odrabiania zaległości w godzinach wieczornych, zabierając czas przeznaczony na relaks i odpoczynek​​,
 • praca zdalna sprzyja izolacji społecznej, co jest jedną z przyczyn depresji.

Nie tylko praca zdalna. Na dobrostan pracowników wpływa wiele różnych czynników

Oprócz elastycznego czasu pracy istnieje wiele innych czynników, które są równie ważne dla zdrowia pracowników. Kluczowe aspekty dla podwyższania dobrostanu zatrudnionych:

 • Zdrowe środowisko pracy

Ergonomiczne warunki pracy, takie jak odpowiednio dostosowane stanowiska, które minimalizują ryzyko problemów z kręgosłupem.

 • Profilaktyka zdrowotna

Regularne badania medyczne, dostęp do programów profilaktycznych i edukacja zdrowotna pomagają wczesnemu wykrywaniu potencjalnych problemów zdrowotnych i zapobiegają ich rozwojowi. Jednym z rozwiązań są grupowe ubezpieczenia zdrowotne w SALTUS Ubezpieczenia. Pracownicy objęci świadczeniami medycyny pracy korzystają z szerokiej opieki medycznej lekarzy internistów i specjalistów.

 • Wsparcie psychiczne

Dostęp do wsparcia psychologicznego, programów redukcji stresu czy zajęć relaksacyjnych przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia psychicznego. W SALTUS Ubezpieczenia pracownicy mogą skorzystać z kilku konsultacji psychologicznych. Często tyle wystarczy, żeby poradzić sobie z bieżącym stresem lub w porę zauważyć pogłębiające się zaburzenia psychiczne i podjąć leczenie.

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy to istotny krok w kierunku poprawy zdrowia i dobrostanu pracowników. Pozwala na lepszą kontrolę nad harmonogramem pracy, co przekłada się na redukcję stresu, poprawę snu i większe zadowolenie z wykonywanych obowiązków. Jednak, aby zapewnić pracownikom kompleksową opiekę zdrowotną, ważne jest uwzględnienie innych czynników, takich jak zdrowe środowisko pracy, profilaktyka zdrowotna oraz wsparcie psychiczne. Dopiero dbałość o te wszystkie aspekty pozwoli pracownikom zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, co wpłynie na ich ogólny dobrostan i wydajność zawodową.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników