Dłuższe kolejki do lekarzy to coraz częstsze zjawisko w placówkach prywatnych. Jest na to sposób — refundacja kosztów wizyt i badań poza siecią partnerską ubezpieczyciela.

Brak wystarczającej liczby lekarzy i wzrost cen za wizyty prywatne zwiększają popularność ubezpieczeń i pakietów medycznych. Niestety, w placówkach współpracujących z  ubezpieczycielami długie kolejki do specjalistów są również coraz bardziej widoczne. Częściowym rozwiązaniem jest większy udział telemedycyny i doradzanie pacjentom na odległość oraz zwiększanie liczby dostępnych placówek medycznych. SALTUS Ubezpieczenia oferuje również rożne warianty refundacji kosztów wizyt i badań diagnostycznych wykonywanych poza siecią partnerską ubezpieczyciela.

Spis treści:

Dlaczego refundacja kosztów leczenia to dobre rozwiązanie?

Dane Głównego Urzędu Statystycznego podają, że aż 35,6 proc. lekarzy w Polsce przekroczyło 60. rok życia. Starzenie się kadry medycznej oraz coraz dłuższe kolejki do specjalistów i badań — nawet w placówkach prywatnych — rodzi konieczność znalezienia skutecznych rozwiązań na zwiększenie dostępności opieki medycznej.

Refundacja kosztów leczenia poza siecią partnerską ubezpieczyciela, zapewniająca pokrycie kosztów leczenia w szerszym zakresie, jest odpowiedzią na te wyzwania. Ta opcja, dostępna w SALTUS Ubezpieczenia w ramach zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, umożliwia pacjentom większą elastyczność i dostępność do potrzebnych usług medycznych. Dzięki niej  ubezpieczeni pracownicy mogą korzystać z szerokiego spektrum świadczeń medycznych, niezależnie od tego, czy dany lekarz lub placówka jest częścią sieci współpracującej z ich ubezpieczycielem. To rozwiązanie, które przybliża do idei ubezpieczeń jako wsparcia w kluczowych momentach życia.

Wprowadzenie możliwości refundacji kosztów leczenia poza siecią partnerską to nie tylko krok w kierunku rozładowania kolejek i zwiększenia satysfakcji pacjentów. Jest to również odpowiedź na dynamicznie rosnącą liczbę osób korzystających z prywatnych świadczeń zdrowotnych. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń na koniec 2023 roku było to 4,8 mln osób, co oznacza 14 proc. wzrost ciągu jednego roku.

Jak działa refundacja?

Refundacja kosztów leczenia działa na zasadzie zwrotu kosztów leczenia od ubezpieczyciela za usługi medyczne, które zostały zrealizowane poza siecią placówek współpracujących z ubezpieczycielem. W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik decyduje się na wizytę prywatną u specjalisty lub wykonanie badań diagnostycznych w placówce, która nie jest częścią sieci jego ubezpieczyciela, może ubiegać się o zwrot kosztów leczenia z ubezpieczenia zgodnie z posiadanym wariantem ubezpieczenia.

Wizyta prywatna a refundacja

Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów leczenia w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego? Procedura uzyskania zwrotu rozpoczyna się od dokonania i opłacenia wizyty lub badania. Następnie, aby otrzymać zwrot kosztów za badania lekarskie lub diagnostyczne, konieczne jest zgłoszenie do ubezpieczyciela roszczenia o refundację oraz przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających wykonanie i opłacenie usługi, takich jak faktura za wizytę u lekarza. Po weryfikacji dokumentów i stwierdzeniu, że usługa mieści się w zakresie umowy ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczyciel dokonuje zwrotu za badania lekarskie lub badania diagnostyczne, zgodnie z warunkami określonymi w polisie.

Mechanizm ten jest szczególnie cenny w sytuacjach, gdy dostęp do specjalistów lub koniecznych badań diagnostycznych w sieci partnerskiej jest ograniczony, czy to z powodu długich kolejek, czy braku odpowiednich specjalistów w danej lokalizacji. Dzięki możliwości zwrotu kosztów wizyty lekarskiej pracownicy mają większą swobodę w wyborze lekarzy i placówek medycznych, co przekłada się na szybszy dostęp do potrzebnej opieki zdrowotnej.

Co dla pracodawcy oznacza refundacja kosztów leczenia poza siecią partnerską ubezpieczyciela?

Dla pracodawcy możliwość refundacji kosztów leczenia poza siecią partnerską ubezpieczyciela to przede wszystkim:

  • zwiększenie atrakcyjności zdrowotnego pakietu ubezpieczeniowego dla pracowników,
  • zwiększenie lojalności pracowników wobec pracodawcy,
  • poprawa ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia pracowników, co ma bezpośredni wpływ na ich produktywność i efektywność w pracy.

Szybki i łatwy dostęp do opieki zdrowotnej to najważniejszy czynnik w przypadku problemów zdrowotnych pracowników. Refundacja kosztów leczenia sprawia, że mimo obiektywnych przeszkód, jest to możliwe.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników