Badania GDX pozwalają wykryć ciężkie choroby narządu wzroku, takie jak np. jaskra. Jest to podstawowe badanie oczu w jej rozpoznaniu. Badanie GDX pozwala również wykryć inne schorzenia.

Badanie GDX oka – na czym polega?

Badanie okulistyczne GDX, czyli ocena grubości włókien nerwowych siatkówki, polega na obserwacji miliona drobnych włókien nerwowych – aksonów, które znajdują się w oku, a ich współdziałanie umożliwia widzenie. Gdy ich struktura zostaje naruszona, człowiek zaczyna mieć coraz bardziej zamazany obraz, a bez odpowiedniego leczenia może nawet stracić wzrok.

Jednak początkowe problemy z włóknami nerwowymi są niezauważalne, ponieważ przebiegają bezobjawowo. Warto zatem kontrolować swoje oczy cały czas, aby wykryć nieprawidłowości we wczesnym studium. Sprawdzi się tutaj m.in. GDX – badanie diagnostyczne.

Badanie GDX – jak wygląda?

Badanie wzroku GDX polega na tym, że pacjent siada na specjalnym stanowisku, a aparat kieruje w jego oczy laserową wiązkę światła, która ocenia stan włókien nerwowych siatkówki. Jest to całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne oraz trwa około 5 min. Następnie wyniki ukazują się na ekranie komputera, gdzie zostają poddane określonym analizom, m.in. porównaniu do rezultatów zdrowych osób.

Ponieważ badanie nie wymaga przygotowań i jest bezbolesne, profilaktyczna okulistyka, badanie GDX powinno być w zestawie corocznych badań większości pracowników z grupy ryzyka wystąpienia jaskry.

GDX – opis badania

W medycynie znajdziemy dwa rodzaje badania GDX. Są to GDX VCC oraz GDX Pro. Analizy te różnią się sposobem uzyskiwania pomiaru. Jednak obie techniki są skuteczne w badaniu grubości włókien nerwowych oka i ich ewentualnego zaniku. Niestety uzyskane z nich wyniki trochę różnią się od siebie, więc nie ma możliwości ich porównania. W związku z tym, jeżeli chcemy zbadać postępowanie jaskry, powinniśmy zawsze wykonywać to samo badanie.

W gabinetach okulistycznych przeprowadza się również badanie pola widzenia. GDX nie uwzględnia tego w swoim pomiarze, ponieważ do tego używa się perymetrii komputerowej, która jest inną formą diagnostyki wzroku.

Badanie na jaskrę – GDX może pomóc również w wykryciu innych schorzeń, takich jak np.:

 • choroba Alzheimera,
 • stwardnienie rozsiane,
 • guzy mózgu lub samego tylko oczodołu z uciskiem nerwu wzrokowego lub uszkodzeniem drogi wzrokowej,
 • niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego,
 • zmiany pozapalne z zanikiem nerwu wzrokowego,
 • zmiany pourazowe z uszkodzeniem/zanikiem nerwu wzrokowego.

Badanie GDX – wyniki

Odczyt badania GDX dostajemy w formie specjalnie wygenerowanego raportu, który przedstawia grubości włókien nerwowych w siatkówce za pomocą liczb i wykresów. Znajdziemy tam, idąc od góry, laserowy obraz okolicy tarczy nerwu wzrokowego, poniżej laserowy obraz grubości warstwy włókien nerwowych. Następnie mamy analizę statystyczną wyniku badania naniesioną na obraz dna oka. Pokazuje ona prawdopodobieństwo jaskry za pomocą kolorowych kwadratów, gdzie kolor czerwony oznacza dużą możliwość uszkodzenia jaskrowego, a niebieski i żółty mniejszą. Po lewej stronie jest w ten sposób opisane prawe oko, a po prawej oko lewe.

Na środku znajduje się tabela, która przedstawia bezwzględne wartości grubości warstwy włókien nerwowych oka oraz ich analizę statystyczną. Na dole wydruku znajdziemy wykres przedstawiający krzywą opisującą stwierdzoną grubość warstwy włókien wokół tarczy nerwu wzrokowego w naszym oku oraz pas norm.

Jakie są normy w badaniu GDX?

Ocena wyników badania nie będzie taka sama dla każdego, ponieważ np. pacjenci z krótkowzrocznością nie mieszczą się w granicach normy, więc ich rezultaty nie mogą być interpretowane w ten sam sposób. W takim wypadku należy wykonać również inne badania.

Jednak za prawidłowe parametry badania GDX, u osób ze zdrowym wzrokiem, uważa się takie, które mieszczą się w normie naniesionej na wykres na samym dole otrzymanego raportu. Linią mamy zaznaczoną naszą grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki, a jasnym kolorem jest zaznaczony przedział referencyjny. Jeżeli nasz wyniki utrzymuje się w normie i nie jest blisko jej granicy, to znaczy, że wszystko powinno być dobrze i nie grozi nam jaskra.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że wyniki badania GDX są bardzo skomplikowane i należy skonsultować je z lekarzem, który najprecyzyjniej oceni rezultaty i wskaże dalszą drogę postępowania.

GDX dla pracowników

W wielu zawodach nie ma możliwości funkcjonowania bez zmysłu wzroku. Ponadto konsultacja okulistyczna jest jednym z podstawowych badań pracowniczych. Dlatego warto zapewnić pracownikom odpowiednią profilaktykę okulistyczną. Jest to szczególnie ważne, kiedy obowiązki przez nich wykonywane mogą przyczynić się do pogarszania widzenia. Każdy pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie pracowników i przeciwdziałać chorobom zawodowym.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, SALTUS Ubezpieczenia oferuje pakiet Profilaktyka Nabytych Wad Wzroku, który zapewnia stałą opiekę okulisty oraz wiele zabiegów i badań diagnostycznych, w tym badanie GDX.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników