Ciągłe wdychanie pyłów metali twardych prowadzi do chorób płuc. Jak pomóc pracownikom, którzy każdego dnia mają kontakt z chorobotwórczymi pyłami?

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych należą do chorób zawodowych i wynikają z długotrwałego wdychania pyłów metali. Narażeni są na nie pracownicy branż takich jak górnictwo, hutnictwo, spawalnictwo czy obróbka metalu. Zapobieganie chorobom układu oddechowego wywołanymi pracą opiera się na przestrzeganiu norm bezpieczeństwa pracy, stosowaniu środków ochrony osobistej i regularnych kontrolach zdrowotnych. Wczesna diagnostyka znacznie poprawia rokowania.

Spis treści:

Jakie są choroby układu oddechowego spowodowane pracą?

Do najczęstszych chorób płuc wywołanych pracą należą:

 • pylica płuc,
 • zapalenie oskrzeli,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
 • astma zawodową,
 • zwłóknienie płuc,
 • choroby spowodowane długotrwałą ekspozycją na azbest,
 • rak płuc.

Choroby układu oddechowego człowieka spowodowane pracą mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Dlatego ważne jest, aby w ww. branżach, a także we wszystkich innych, gdzie pracownicy mają kontakt z pyłami metali twardych, zapewnić medycynę pracy na najwyższym poziomie. W SALTUS Ubezpieczenia pracownicy mogą nie tylko być objęci opieką medycyny pracy, ale również Pracowniczymi Programami Profilaktycznymi. Regularnie wykonywane badania oraz dopasowana opieka medyczna sprzyjają lepszej kontroli zdrowia. W branżach przemysłowych, w których pracownicy mają stały kontakt z czynnikami ryzyka, taka zdrowotna prewencja to konieczność.

W których branżach występują najczęstsze choroby zawodowe płuc?

Ekspozycja na pyły metali twardych, takich jak chrom, kobalt, nikiel i wolfram, występuje w wielu gałęziach przemysłu. Najczęściej mówi się o „ciężkich” branżach przemysłu ciężkiego i obróbki metalu, takich jak:

Metale twarde są też obecne m.in. w ceramice i jubilerstwie. Specjaliści od produkcji biżuterii i ceramiki z wykorzystaniem metali twardych również wdychają pyły podczas pracy.

Pracownicy tych branż muszą liczyć się z nadmiernym obciążeniem płuc. Wdychanie pyłów metali nie jest obojętne dla wrażliwej tkanki płucnej. Prowadzi do wielu chorób układu oddechowego, w tym do chorób zawodowych. Jedną z groźniejszych chorób, która nieodwracalnie niszczy płuca, jest pylica płuc.

Pylica płuc jako choroba zawodowa

Pylica płuc to jedna z chorób zawodowych wywołanych pyłem metali twardych. Dotyczy pracowników przemysłu, gdzie ekspozycja na pyły pochodzące z obróbki metali jest nieunikniona. Choroba rozwija się, gdy drobne cząsteczki pyłu wdychane przez długi czas osadzają się w płucach, prowadząc do stanów zapalnych, a w konsekwencji do trwałego uszkodzenia tkanki płucnej. Objawy obejmują kaszel, duszność i zmęczenie, jednak często są bagatelizowane aż do momentu znacznego pogorszenia stanu zdrowia. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony oraz regularne badania profilaktyczne.

Choroby zawodowe płuc — profilaktyka

Skuteczna ochrona przed chorobami zawodowymi wywołanymi pyłem metali twardych wymaga ścisłej współpracy między pracodawcami a pracownikami oraz stosowania kompleksowych środków ochronnych.

Oto kilka najważniejszych elementów profilaktyki:

 • Stosowanie środków ochrony zbiorowej

Do środków ochrony zbiorowej należą m.in. instalacje wentylacyjne, odpylacze i inne urządzenia, które eliminują lub ograniczają szkodliwe czynniki w środowisku pracy.

 • Stosowanie środków ochrony indywidualne

Środki ochrony indywidualnej to m.in. maski przeciwpyłowe, respiratory, okulary ochronne i rękawice.

 • Badania profilaktyczne

Pracownicy narażeni na szkodliwe czynniki pyłowe i chemiczne powinni regularnie poddawać się badaniom profilaktycznym, takim jak spirometria i badanie RTG klatki piersiowej.

 • Szkolenia dla pracowników

Pracodawca musi zapewnić pracownikom szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki dla płuc.

Przestrzeganie zasad profilaktyki może znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób zawodowych płuc. Ważne jest, aby pracodawcy i pracownicy byli świadomi zagrożeń i podejmowali odpowiednie działania w celu ich zminimalizowania.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników