Według wszelkich znaków epoka wydobywania węgla kamiennego zdaje się powoli dobiegać końca. Jednak przez co najmniej 20 kolejnych lat zawód górnika wciąż będzie w Polsce wykonywany – i wciąż będzie wiązał się z wieloma chorobami zawodowymi, na które cierpią pracujący pod ziemią.

Górnicy wśród najbardziej narażonych na choroby zawodowe

Pracujący w górnictwie są jednymi z najbardziej narażonych na zapadalność na choroby zawodowe. Z danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Chorób Zawodowych (prowadzonym przez Instytut Medycyny Pracy) wynika, że w ostatnich latach w tym sektorze odnotowywano niemal jedną czwartą ogółu zachorowań wśród pracowników w Polsce. Najczęściej diagnozowanymi chorobami zawodowymi są m.in. pylice płuc, na które najczęściej cierpią właśnie pracujący pod ziemią.

O ile są profesje, w których procentowo choruje więcej zatrudnionych (sektor rolnictwa, leśnictwa czy łowiectwa i rybactwa), o tyle tzw. współczynnik zapadalności na choroby zawodowe (ilość przypadków na 100 tysięcy pracujących) największy jest właśnie w grupie górników. W drugim z kolei najbardziej narażonym na choroby sektorze wynik jest kilkunastokrotnie mniejszy! Największą liczbę nowych zachorowań wśród polskich pracowników co roku odnotowuje się więc właśnie w województwie śląskim, gdzie mieści się najwięcej kopalń.
Liczba rejestrowanych rocznie przypadków chorób zawodowych spadła na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat prawie trzykrotnie, trzeba jednak pamiętać, że są to nierzadko schorzenia przewlekłe, przez lata wpływające na stan zdrowia i przez lata podlegające leczeniu. Ich zbyt późne rozpoznanie może mieć bardzo poważne i nieodwracalne konsekwencje.

Pylica – groźna przeciwniczka

Ta charakterystyczna dla górników choroba wywoływana jest przez pyły uwalniane najczęściej w toku obróbki mechanicznej wydobywanych złóż. Najczęstszą jej odmianą jest pylica drażniąca, powodująca słaby odczyn włóknisty tkanki płucnej oraz tkanek zwłókniających.

Pylice prowadzą do różnego rodzaju zaburzeń w pracy układu oddechowego, w tym przewlekłych chorób oskrzeli przebiegające ze stanami spastycznymi i odczynami zapalno-wytwórczymi w płucach. Do najczęstszych chorób, powstających wskutek pylic, należą m.in. astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie pęcherzyków płucnych i przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych. Profilaktyka pylicy płuc polega na regularnym prowadzeniu badań diagnostycznych wszelkich jej odmian.

Jakie badania zorganizować górnikom?

Podstawą profilaktyki medycznej górników powinny być więc, m.in. testy pulmonologiczne (np. badania spirometryczne) i RTG płuc. Powyższe badania sprawnie realizowane są w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, jakie pracodawcy mogą wykupić dla swoich pracowników. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników to nie tylko benefit pozapłacowy, ale też ważny atut w walce o utrzymanie zdrowia w dobrym stanie.

Terminy konsultacji czy badań diagnostycznych wyznaczane w ramach NFZ są nierzadko odległe o całe miesiące, tymczasem ubezpieczenie zdrowotne skraca je do kilku, najdalej kilkunastu dni. Podstawową ochronę obejmującą świadczenia medycyny pracy w zakresie badań okresowych i kontrolnych można uzupełnić o specjalne pakiety świadczeń służące zwalczaniu chorób zawodowych czy skutków wypadków przy pracy. Oprócz konsultacji i podstawowej diagnostyki zapewniają one też dostęp do rehabilitacji i badań wysokospecjalistycznych, w tym tzw. diagnostyki ciężkiej, czyli rezonansu magnetycznego oraz tomografii.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników