Pylica płucna, w zależności od stopnia narażenia na emisję pyłu, może ujawnić się już po kilku latach pracy. Jakie mogą być jej konsekwencje? Jakie są rodzaje pylicy płuc? Zapraszamy do lektury.

Pylica płuc jako choroba zawodowa

Pylice w Polsce pod względem liczby stwierdzanych rocznie przypadków zajmują jedno z czołowych miejsc wśród chorób zawodowych. Pyły przyczyniające się do choroby powstają najczęściej w procesach mechanicznej obróbki ciał stałych. Zły wpływ na nasze zdrowie mają też unoszące się w powietrzu składniki różnego rodzaju proszków.

Przyczyny pylicy płuc

Ze względu na pochodzenie pyły dzielimy na:

  • drażniące, powodujące słaby odczyn włóknisty tkanki płucnej (np. cząstki węgla, szkła, aluminium),
  • zwłókniające (azbest, talk, pył rud żelaza i węglowy),
  • alergizujące (pyły roślinne, odzwierzęce, leki, pyły części metali, m.in. chromu, cynku, arsenu, miedzi),
  • rakotwórcze (kancerogennym), m.in. azbest i minerały azbestopodobne, sztuczne włókna mineralne).

Jakie choroby powoduje pylica płuc?

Najważniejsze w pylicy płuc objawy chorób zawodowych, to różnego rodzaju zaburzenia pracy układu oddechowego, w tym przewlekłe choroby oskrzeli przebiegające ze stanami spastycznymi i odczynami zapalno-wytwórczymi w płucach. Do najczęstszych chorób, będących skutkami pylicy płuc, należą m.in. astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie pęcherzyków płucnych, przewlekłe zanikowe, przerostowe i alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych.

Jak zapobiegać pylicom płuc?

Pylice płuc, w zależności od stopnia narażenia, mogą ujawniać się już po kilku latach pracy. W momencie ich pojawienia się należy jak najszybciej podjąć leczenie. Pylica płuc wymaga jednak przede wszystkim właściwej profilaktyki, i to zarówno technicznej (np. stosowania urządzeń odpylających i wentylacji), jak i stosowania indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych.

Profilaktyka pylicy płuc polega na szybkim wykrywaniu (regularnym prowadzeniu badań diagnostycznych) wszelkich jej odmian oraz zmian nowotworowych. Zapobieganiu pylicy płuc służą także akcje edukacyjne, podnoszące świadomość wśród pracodawców i pracowników. Można to osiągnąć, edukując ich pod kątem możliwych skutków pracy w zapyleniu oraz konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, które zmniejszą ewentualne negatywne efekty pylicy.

Jakie badania zorganizować pracownikom?

Podstawą profilaktyki medycznej są regularne badania. Warto zapewnić pracownikom dostęp do kilku podstawowych badań, które powinni wykonać niezależnie od szczegółowego zakresu obowiązków i wymagań fizycznych dla poszczególnych stanowisk. Ich zakres powinien uwzględniać m,in. testy pulmonologiczne (np. badania spirometryczne) i RTG płuc. Pamiętajmy, że nawet krótkotrwała zmiana trybu życia może spowodować długotrwałe problemy z układem oddechowym. Istotnym elementem jest także skracanie czasu pracy w narażeniu oraz zakaz pracy w środowisku azbestu dla niektórych grup pracowników.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników