Stanowisko spawacza jest intratne, ale wymaga ogromnej dbałości o zdrowie. Spawacze pracują w bardzo szkodliwych warunkach.

Praca spawacza oznacza narażenie na wypadki, porażenie prądem, uszkodzenia słuchu, oparzenia, zatrucia substancjami toksycznymi, metalami ciężkimi, pyłami, gazem i tlenkiem węgla. Spawacz to zawód obciążany dużym ryzykiem zdrowotnym, wymaga więc zwiększonego nacisku na monitorowanie stanu zdrowia pracownika.

Spis treści:

Czy spawanie jest szkodliwe?

Szkodliwość spawania jest ogromna. Spawacze po latach pracy doświadczają wielu problemów zdrowotnych. Dlatego rzetelna ocena ryzyka zawodowego na stanowisku spawacza powinna obejmować wszystkie aspekty i czynniki związane z pracą na tym stanowisku.

Czynniki fizyczne:

 • pożar, wybuch instalacji lub butli gazowej,
 • oparzenia,
 • hałas,
 • promieniowanie podczas spawania (ultrafioletowe i podczerwone) — wywołują zaćmę, poparzenia oraz nowotwory skóry.

Czynniki chemiczne:

 • kontakt z dymami nieorganicznymi —wywołują przewlekłe zapalenia oskrzeli i choroby płuc,
 • kontakt z dymami metali (cynku) — przyczynia się do gorączki odlewniczej,
 • kontakt z gazami spawalniczymi (tlenki azotu, tlenek węgla, ditlenek wegla, ozon).

Pyły spawalnicze:

 • kontakt z pyłami nieorganicznymi (miedź, żelazo, mangan, tytan, chrom, beryl, glin, nikiel, kadm, kobalt, krzem, ołów, cynk, cyna, molibden) — drażnią drogi oddechowe i przyczyniają się do zachorowań na pylicę płuc, raka płuc, raka oskrzeli, międzybłoniaki opłucnej i otrzewnej.

Czynniki ergonomiczne:

 • wymuszona pozycja ciała — prowadzi do przeciążeń układu kostno-szkieletowego,
 • przenoszenie ciężarów — powoduje urazy kręgosłupa.

Wypadki:

 • narażenie na działanie prądu,
 • kontakt z roztopami metali — poparzenia, urazy skóry i oczu,
 • kontakt z substancjami łatwopalnymi — poparzenia i pożary,
 • upadki z wysokości,
 • urazy spowodowane przeciążeniem pracą i mniejszą uważnością.

Jakie są najczęstsze choroby spawaczy?

Choroby zawodowe spawaczy najczęściej dotyczą układu oddechowego i mięśniowo-szkieletowego.

Choroby zawodowe:

 • pylica płuc — prowadzi do niej kontakt z tlenkiem cyny, żelaza lub baru,
 • astma oskrzelowa — najbardziej narażeni są pracownicy, którzy pracują różnymi metodami spawania,
 • gorączka metaliczna — spowodowana przez tlenki metali, przypomina grypę, charakterystyczne jest to, że objawy nie pojawiają się podczas pracy (występuje ostra tolerancja na czynniki szkodliwe), a zawsze po ustaniu narażenia na wdychanie oparów.

Inne choroby:

 • przewlekłe zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc — powstają na skutek kontaktu z trującymi oparami,
 • manganizm — zatrucie oparami manganu, które przyczyniają się do problemów neurologicznych, podobnych do choroby Parkinsona,
 • nowotwory złośliwe — powstałe w następstwie działania rakotwórczych czynników obecnych w środowisku pracy,
 • przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy.

Jak chronić zdrowie spawacza?

Zagrożenia na stanowisku spawacza są tak duże, że badania lekarskie trzeba wykonać jeszcze przed kursem zawodowym. Zawód ten wymaga bardzo dobrego zdrowia z uwagi na dużą ilość szkodliwych warunków w pracy. Alergie, uczulenia i jakiekolwiek niedyspozycje fizyczne dyskwalifikują kandydata do wykonywania tego zawodu.

W trakcie pracy konieczne jest częste monitorowanie stanu zdrowia pracowników. Spawacze, który korzystają z grupowych ubezpieczeń zdrowotnych SALTUS Ubezpieczenia, mają gwarancję szybkiego dostępu do badań i konsultacji lekarskich.

Znając zagrożenia można im zapobiegać. Pracodawca powinien wprowadzić działania profilaktyczne, które będą chronić jego pracowników. Najważniejsze kroki, które trzeba podjąć, wiążą się ściśle z w miejscem pracy i wyposażeniem spawaczy:

 • wentylować i klimatyzować pomieszczenia,
 • wyposażyć pracowników w niepalną odzież i obuwie ochronne, okulary lub gogle, słuchawki, tarcze, przyłbice, maski ochronne, rękawice spawalnicze,
 • zapewnić dźwigi i wózki do podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów,
 • przeprowadzać szkolenia BHP.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników