Badania medycyny pracy są przepustką do nowego zatrudnienia, zezwoleniem na jego kontynuację lub decydują o powrocie do zawodowych obowiązków. A nade wszystko — pomagają zapobiec wielu chorobom i nieobecności pracowników.

Profilaktyczne badania lekarskie — badania wstępne do pracy, okresowe i kontrolne — to więcej niż standard. To zobowiązanie pracodawcy i pracownika na różnych etapach zatrudnienia. W tym artykule wyjaśniamy, jak wyglądają badania wstępne do pracy i jakie są rodzaje badań pracowniczych.

Spis treści:

Jakie są rodzaje badań lekarskich pracowników?

Badanie lekarskie do pracy należy do obowiązków pracodawcy i to on kieruje na nie pracownika oraz płaci za ich wykonanie. Pracownik jest z kolei zobowiązany poddać się tej kontroli lekarskiej. Jeśli to SALTUS Ubezpieczenia ubezpiecza daną firmą, to w ramach swoich ubezpieczeń zdrowotnych pracownik ma zapewnione wszelkie badania profilaktyczne, na każdym etapie zatrudnienia.

Najważniejsze jest badanie wstępne. Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku decyduje o możliwości rozpoczęcia pracy. Badania wstępne dotyczą:

  • nowych osób przyjmowanych do pracy,
  • młodocianych pracowników po zmianie stanowiska,
  • pracowników po przeniesieniu na stanowisko, które cechują uciążliwe warunki lub szkodliwe dla zdrowia czynniki,
  • osób zatrudnianych do prac niebezpiecznych.

W trakcie zatrudnienia konieczne jest badanie okresowe pracownika. Wykonuje się je co kilka lat (w szczególnych przypadkach co rok), w zależności od charakteru pracy, ale nie rzadziej niż co 5 lat. Datę wyznacza lekarz na badaniach wstępnych lub ostatnich okresowych.

Co bada lekarz medycyny pracy?

Badania medycyny pracy mogą również obejmować wizyty u kilku specjalistów. U jakich i u ilu, to zależy od decyzji lekarza orzecznika, narażeń występujących na stanowisku pracy i stanu zdrowia pracownika. Oprócz ogólnego wywiadu lekarskiego, który przeprowadza lekarz medycyny pracy, konieczna może być wizyta np. u okulisty, kardiologa, laryngologa lub neurologa oraz dodatkowe badania, np. spirometryczne (narażenie na pyły) lub RTG klatki piersiowej (praca w kopalni).

Wstępne badanie u lekarza medycyny pracy obejmuje wywiad lekarski, podczas którego specjalista wypyta pracownika o historię jego chorób, choroby przewlekłe, choroby w rodzinie, przyjmowane leki, przebyte operacje. Lekarz mierzy też ciśnienie i osłuchowo sprawdza pracę płuc i serca.

Zakres badań okresowych pracowników jest taki sam lub podobny do zakresu badań wstępnych. Różnice mogą pojawić się jeśli zatrudniony zmienił stanowisko na takie, które naraża go na szkodliwe czynniki zewnętrzne lub te czynniki różnią się od występujących w poprzednim miejscu pracy.

Inne ważne badania medycyny pracy

Badania profilaktyczne pracowników dotyczą też osób, które przebywały na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Taki pracownik przed powrotem do pracy musi uzyskać pozytywne orzeczenie od lekarza. Umożliwiają to badania kontrolne pracowników, które również są obowiązkowe.

Kiedy lekarz medycyny pracy może nie dopuścić do pracy?

Orzeczenie lekarza medycyny pracy nie zawsze oznacza brak przeciwwskazań do wykonywania danego zajęcia. Lekarz, na podstawie przeprowadzonych badań, może wydać orzeczenie o istniejących przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na danym stanowisku. Wtedy pracodawca nie ma prawa dopuścić takiej osoby do pracy. Może natomiast przenieść pracownika na inne stanowisko lub — w ostateczności — rozwiązać z nim umowę o pracę.

Pamiętajmy, że rolą badań pracowniczych jest profilaktyka. Jeśli pracodawca i pracownik wywiązują się ze swoich obowiązków i badania są realizowane w odpowiednich terminach, to każde poważniejsze pogorszenie zdrowia pracownika zostanie w porę zauważone. W części chorób czas ma ogromne znaczenie — im szybsza diagnoza, tym większe szanse na leczenie i poprawę zdrowia. Wszystkie badania pracownicze można zorganizować w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych SALTUS Ubezpieczenia.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników