Wypadków jest więcej, częściej też są cięższe niż wcześniej, dlatego rola profilaktyki oraz grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i życiowych rośnie. Pracownicy liczą na pełną ochronę zdrowia i życia.

Różne rodzaje wypadków przy pracy, takie jak zderzenia, skaleczenia i obciążenia fizyczne mogą prowadzić do długotrwałej rehabilitacji, a nawet do śmierci. Ich liczba w ostatnim czasie zwiększyła się — od stycznia do września 2021 roku odnotowano o 8,6 proc. więcej wypadków niż w analogicznym czasie w roku 2020, informuje Główny Urząd Statystyczny. Polacy są świadomi niebezpieczeństw czekających ich w pracy i oczekują od pracodawców dodatkowych ubezpieczeń, szczególnie na życie. Także pracodawcy coraz częściej dbają o profilaktykę zdrowia pracowników. Szczególnym jej rodzajem jest profilaktyka następstw urazów. Co powinna obejmować i jakie korzyści daje pracownikom?

Spis treści:

Co mówią statystyki?

Zagrożenia wypadkowe w pracy to wszystkie okoliczności, które mogą doprowadzić do wypadku. Ryzyko jest większe, gdy warunki, takie jak:

 • działanie maszyn i urządzeń,
 • organizacja pracy,
 • organizacja stanowiska pracy,
 • stan psychofizyczny pracownika

— ulegną pogorszeniu lub zaniedbaniu.

Statystyki wypadków przy pracy od stycznia do września 2021 r. mówią o 43,6 tys. osobach poszkodowanych. W tym, o 0,1 p.proc w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r., zwiększyła się liczba wypadków śmiertelnych. O tyle samo zmniejszyła się natomiast liczba wypadków ciężkich. Zwiększył się niestety wskaźnik wypadkowości — z 2,96 w 2020 r. do 3,23 w roku 2021.

Kto najczęściej ulega wypadkom przy pracy?

Wypadki w miejscu pracy najczęściej zdarzały się w kilku sektorach gospodarczych:

 • przemyśle górniczym i wydobywczym,
 • dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji,
 • opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Wypadki i urazy przy pracy najrzadziej były udziałem osób z sektora działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Przyczyny wypadków przy pracy

Jak podaje GUS, najczęstszymi powodami wypadków przy pracy nie były ani niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika ani nieużywanie przez niego sprzętu ochronnego. Tak jak w latach ubiegłych, największy wpływ (60,4 proc.) na ilość niebezpiecznych zdarzeń miało nieprawidłowe zachowanie się pracownika.

O wiele rzadziej przyczyną wypadków były:

 • stan czynnika materialnego,
 • samowolne zachowanie się pracownika,
 • brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym,
 • organizacja stanowiska pracy,
 • organizacja pracy.

Wypadki polegały najczęściej na zderzeniu lub uderzeniu w nieruchomy obiekt, a w chwili wypadku pracownicy najczęściej byli w ruchu.

Zapobieganie wypadkom przy pracy

W każdym przedsiębiorstwie profilaktyka urazów i wypadków to obowiązek pracodawcy. Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń, każdy zwierzchnik powinien:

 • ustanowić zasady BHP i regulamin bezpieczeństwa pracy,
 • wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej (odzież, obuwie, słuchawki, kaski, maski, rękawice, itp.),
 • oznaczyć zagrożenia na danym stanowisku (tabliczki, taśmy ochronne, wyznaczone pasy ruchu),
 • stale monitorować, czy stanowiska pracy spełniają wymogi bezpieczeństwa,
 • szkolić pracowników z zasad BHP.

Profilaktyka wypadków przy pracy ma silne działanie psychologiczne. Stała ocena potencjalnych zagrożeń i działania podejmowane przez pracodawcę w celu ich uniknięcia sprawiają, że pracownicy, zamiast na niebezpieczeństwie, koncentrują się na pracy i szybkim eliminowaniu błędów. M.in. dlatego, jest to najskuteczniejszy sposób zapobieganiu wypadkom.

Rola profilaktyki następstw urazów i ubezpieczeń grupowych

Pod profilaktyką następstw urazów kryje się spektrum działań leczniczych i rehabilitacyjnych. Jeśli pracodawca zapewni zatrudnionym konsultacje ze specjalistami, badania diagnostyczne i zabiegi rehabilitacyjne — tak, jak to oferuje np. Pracowniczy Program Profilaktyczny SALTUS Ubezpieczenia – Profilaktyka Następstw Urazów, to pracownicy mają zapewnione działania, dzięki którym szybko mogą wrócić do zdrowia i pracy.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne, to już standard w profilaktyce następstw urazów. Dodatkowo, duża ilość pracodawców, wychodząc naprzeciw potrzebom osób zatrudnionych, coraz częściej zapewnia im grupowe ubezpieczenia na życie. W Polsce jest już nimi objętych prawie 12 mln pracowników i ich najbliższych. Pracownicy czują się bezpieczniej wiedząc, że zarówno oni sami jak i ich najbliżsi będą objęci ochroną w razie całkowitej utraty zdrowia lub życia.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników