Nagłe pogorszenie stanu zdrowia pracownika może oznaczać konieczność powtórzenia badań okresowych. Poprawne wyniki dają pewność, że pracownik wciąż może pracować na danym stanowisku.

Pogorszenie stanu zdrowia nie tylko może, ale powinno skłonić pracodawcę do zachęcenia pracownika do badań profilaktycznych. Jest to szczególnie ważne, gdy zatrudniony ma odpowiedzialną rolę w firmie. Które badania warto sfinansować pracownikom przy nagłym pogorszeniu stanu zdrowia?

Spis treści:

O czym świadczy nagłe pogorszenie stanu zdrowia pracownika?

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia pracownika może być spowodowane wieloma czynnikami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Przyczyny te obejmują:

 • zachorowania: istotne są choroby związane z warunkami pracy, takie jak choroby układu oddechowego, zawodowe choroby skóry czy problemy wynikające z długotrwałego narażenia na hałas,
 • wypadki przy pracy: urazy fizyczne wynikające z obsługi maszyn, upadków z wysokości, czy też urazy spowodowane niewłaściwym sprzętem ochrony osobistej,
 • stres i przeciążenie: przewlekły stres i przeciążenie pracą mogą prowadzić do nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
 • brak odpowiedniej opieki medycznej: brak dostępu do opieki medycznej lub niezapewnienie przez pracodawcę odpowiednich środków profilaktycznych,
 • czynniki indywidualne: stan psychiczny i fizyczny pracownika (choroby przewlekłe, predyspozycje genetyczne czy indywidualna reakcja organizmu na stres lub czynniki środowiskowe).

Pracodawcy mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, co obejmuje również dostęp do profilaktyki zdrowotnej oraz reagowanie na wszelkie sygnały wskazujące na potencjalne zagrożenie dla zdrowia pracowników.

Jak rozpoznać pogorszenie stanu zdrowia?

Należy zwrócić uwagę na następujące objawy:

 • ból: szczególnie ból w klatce piersiowej, duszność, ból brzucha lub ból głowy,
 • zawroty głowy lub omdlenia: mogą być oznaką niskiego poziomu cukru we krwi, odwodnienia lub innego problemu medycznego,
 • trudności z oddychaniem: nagła duszność to symptom ataku astmy, zawału serca lub innego poważnego problemu z oddychaniem,
 • zmiany w świadomości: dezorientacja, splątanie lub utrata przytomności to oznaka udaru mózgu, urazu głowy lub innego poważnego problemu medycznego,
 • napady drgawkowe: przejaw padaczki lub innego problemu neurologicznego,
 • silne krwawienie: szczególnie krwawienie z rany, nosa lub jamy ustnej,
 • gorączka: oznaka infekcji.

Oprócz wyżej wymienionych objawów, nagłe pogorszenie stanu zdrowia pracownika może być również spowodowane czynnikami związanymi z pracą, na przykład narażeniem na niebezpieczne substancje chemiczne, hałas lub uraz fizyczny.

Jeśli pracownik doświadcza któregokolwiek z powyższych objawów, należy zaproponować badania profilaktyczne.

Pogorszenie stanu zdrowia pracownika — jakie badania wykonać?

W SALTUS Ubezpieczenia dodatkowe badania lekarskie pracownika odbywają się w krótkim terminie od skierowania pracownika na badania lekarskie przez odpowiedniego specjalistę. To ważne przy nagłym pogorszeniu zdrowia, które wymaga natychmiastowej i odpowiedzialnej reakcji pracodawcy.

W pierwszej kolejności zaleca się wykonanie podstawowych badań.

 1. Badania laboratoryjne:
 • morfologia krwi,
 • CRP,
 • badanie ogólne moczu,
 • badania biochemiczne (w tym poziom glukozy, profil lipidowy),
 • badania funkcji wątroby i nerek.
 1. Badania obrazowe:
 • RTG klatki piersiowej,
 • USG jamy brzusznej,
 • rezonans magnetyczny.
 1. Badania kardiologiczne:
 • EKG,
 • Holter EKG,
 • próba wysiłkowa.
 1. Badania neurologiczne:
 • EEG,
 • EMG.

Badania zdolności do pracy a bezpieczeństwo zatrudnienia

Przy podejrzeniu pogorszenia stanu zdrowia przez czynniki związane z pracą, skierowanie na badania profilaktyczne jest konieczne. Wcześniejsze, kontrolne badania lekarskie pracownika pozwolą ocenić jego zdolność do pracy.

Badania zdolności do pracy są niezbędne w zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem w firmie. Umożliwiają odpowiednie dostosowanie zakresu obowiązków lub warunków do aktualnego stanu zdrowia pracownika, co w przypadku jego nagłego pogorszenia może być konieczne.

Ponadto, w przypadku, gdy nagłe pogorszenie stanu zdrowia jest związane z warunkami w przedsiębiorstwie, badanie zdolności do pracy pomaga w identyfikacji czynników ryzyka w miejscu pracy, co pozwala na wprowadzenie odpowiednich środków prewencyjnych.

Badania kontrolne wykonywane są w ramach medycyny pracy, którą w SALTUS Ubezpieczenia można uzupełnić o Pracownicze Programy Profilaktyczne.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników