Przyczyna wypadku przy pracy nie zawsze jest oczywista. Silny stres w pracy znacząco zwiększa ryzyko niebezpiecznych zdarzeń.

Większość pracowników doświadcza w pracy stresu, co przyczynia się do wielu problemów zdrowotnych. W szczególnych sytuacjach stres może zostać uznany za powód wypadku przy pracy. Dzieje się tak, kiedy okoliczności pracy wywołują silne, negatywne emocje, które przekraczają zdolności adaptacyjne pracownika. Dobra opieka medyczna to sposób na zmniejszenie negatywnych skutków stresu, także pourazowego — poprzez kontrolę stanu zdrowia i dzięki stosowaniu się do zaleceń lekarzy.

Spis treści:

Kiedy stres jest przyczyną wypadku przy pracy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek przy pracy:

 • występuje nagle,
 • wywołują go czynniki zewnętrzne,
 • skutkuje urazem lub śmiercią pracownika,
 • następuje w czasie lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych.

Stres sam w sobie nie może zostać uznany za przyczynę wypadku, ponieważ nie jest to przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy. Staje się przyczyną wypadku przy pracy, kiedy okoliczności związane z wykonywanymi obowiązkami są nadzwyczajne i przekraczają wytrzymałość psychiczną pracownika, a do tego dojdą przyczyny wewnętrzne wypadku. Mogą nimi być choroby pracownika, np. nadciśnienie tętnicze. Dopiero te dwa czynniki: zdrowotne przyczyny wewnętrzne i nadzwyczajne stresujące wydarzenie w miejscu pracy mogą zadecydować o uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy. Każda sytuacja jest oceniana indywidualnie, z uwzględnieniem charakteru pracy i typowego dla niej ryzyka.

Działania, które może podjąć pracodawca

Stres może być przyczyną problemów zdrowotnych, które przy zbiegu niekorzystnych warunków prowadzą do wypadku przy pracy. Dlatego wymaga szczegółowego „zaopiekowania” ze strony pracodawcy. Forma psychiczna pracownika jest jego odczuciem wewnętrznym i sferą życia, na którą ma wpływ, doświadczenie pokazuje jednak, że pracodawca ma możliwość wesprzeć swoich podwładnych, m.in. przez:

 1. Promowanie dobrego samopoczucia psychicznego, czyli stworzenie kultury otwartości i wsparcia, zapewnienie programów profilaktyki stresu, zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej, czy promowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.
 2. Wdrażanie ergonomicznych praktyk pracy takich jak: ergonomiczne stanowiska pracy, jasne i zrozumiałe instrukcje, realistyczne cele i oczekiwania, regularna ocena ryzyka.
 3. Zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego: programy profilaktyki zdrowotnej, kampanie edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego i dostęp do grupowych ubezpieczeń zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia, z uwzględnieniem opieki psychologicznej.
 4. Podkreślenie znaczenia zgłaszania problemów: stworzenie kultury otwartej komunikacji oraz szybkie i skuteczne rozwiązywanie zgłaszanych problemów.

Wdrażanie tych działań pomaga pracodawcom stworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, w którym pracownicy są mniej narażeni na stres i wypadki.

Stres po wypadku — dodatkowe konsekwencje

Wypadki przy pracy zostawiają trwałe ślady nie tylko na ciele, ale również w psychice, prowadząc do zaburzeń takich jak lęk, depresja, a przede wszystkim stres pourazowy. Stres pourazowy po wypadku (Post-traumatic stress disorder – PTSD) to zaburzenie psychiczne, które może rozwinąć się u osoby, która doświadczyła traumatycznego wydarzenia, takiego jak wypadek przy pracy. Objawy PTSD obejmują:

 • natrętne wspomnienia wypadku, koszmary senne,
 • unikanie miejsc lub czynności, które kojarzą im się z wypadkiem,
 • negatywne zmiany w nastroju i myśleniu,
 • zmiany w funkcjonowaniu poznawczym: problemy z koncentracją, pamięcią lub podejmowaniem decyzji,
 • zmiany w funkcjonowaniu fizycznym: zmęczenie, bezsenność, drażliwość, bóle głowy lub inne objawy fizyczne.

Na powstanie stresu pourazowego wpływa ciężkość urazu, długotrwałość zdarzenia i stopień społecznego wsparcia po wypadku. Tym wsparciem jest m.in.  działanie pracodawcy, czyli zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy medycznej oraz terapii ukierunkowanej na przeciwdziałanie skutkom stresu pourazowego. W Saltus Ubezpieczenia pracownik otrzymuje wszechstronną opiekę medyczną i podstawową, szybką interwencję psychologiczną, szczególnie potrzebną w początkowym okresie po wypadku.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników