Wykonywanie powtarzalnych zadań niesie ze sobą nie tylko ryzyko wypalenia zawodowego. Monotonna praca obniża koncentrację, ma negatywny wpływ na osiągane wyniki i zwiększa ryzyko wypadków w zakładzie pracy. Co to jest monotonia i czy to problem poważniejszy niż myślimy?

Z pracą szczególnie monotonną zwykle kojarzona jest praca przy taśmie produkcyjnej. Według sondażu OBOP pracownicy fizyczni i robotnicy taśmowi to czołówka najnudniejszych zawodów. Przykłady jednak można mnożyć – wiele zajęć jest monotonnych, na nudę narzekają też m.in. urzędnicy czy pracownicy ochrony. Monotonia w pracy może dopaść każdego pracownika bez względu na branżę i stanowisko.

Czym grozi monotonia?

Wiele osób bagatelizuje zjawisko monotonii w pracy, porównując je do zwykłej nudy. Brak bodźców zewnętrznych i zmian w odbieranych obrazach oraz niedobór bodźców słuchowych powodują, że pracownicy odczuwają spadek możliwości psychicznych i motorycznych.

Długotrwała monotonia spowalnia czynności krążeniowe, układ oddechowy i mocno nasila senność. Spowodowane nią rozproszenie i spadek czujności mogą przyczynić się do popełniania błędów, w tym wypadków w pracy.

Wyróżniamy monotonię sensoryczną, spowodowaną brakiem bodźców wzrokowych i słuchowych, oraz czynnościową, związaną z ciągłą powtarzalnością tych samych czynności.

Skutki monotonii

Najprostsze zadania, o tzw. cząstkowym charakterze, odbijają się na kondycji psychicznej i fizycznej pracowników. Szczególnie niebezpiecznym skutkiem monotonii jest spadek wydajności pracy i wzrost liczby popełnianych błędów, dlatego może ona zagrażać bezpieczeństwu pracy. Problem ten jest szczególnie doniosły w wypadkach zawodów, w których czujność decyduje o bezpieczeństwie, np. w zawodzie kierowcy.

Monotonia – jak zapobiegać?

W przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zjawisko monotonii zaliczane jest do czynników uciążliwych, które powinny być neutralizowane lub minimalizowane przez kierownictwo zakładu.
Metodę zapobiegania monotonii należy wybrać w zależności od jej przyczyn. Najłatwiej osiągnąć dobre efekty stosując nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne, uwzględniające możliwości psychofizyczne pracownika.

Potencjalne uciążliwości i zagrożenia można i należy przewidzieć już na etapie projektowania stanowiska pracy, uwzględniając jego charakter. Może to być wprowadzenie zmian w organizacji pracy, polegające np. na zmniejszeniu jednostajności rutynowych procesów. Konkretne rozwiązania to np. wprowadzenie rotacji – zadań naprzemiennych, ograniczenie liczby powtórzeń czynności, ich częstotliwości oraz czasu trwania podczas jednej zmiany roboczej. Inną wartą rozważenia opcją są szkolenia dotyczące sposobów radzenia sobie z problemami monotonii. Eksperci wskazują również na efektywność działań polegających na urozmaicaniu środowiska pracy poprzez np. emisję delikatnej muzyki. Mogą to być również różne dodatkowe atrakcje lub strefa relaksacyjna.

Monotonia może też prowadzić do wypadków

Spadek koncentracji może też mieć fizyczny wymiar w postaci większej liczby wypadków w pracy. A każdy wypadek przy pracy wiąże się z późniejszą absencją chorobową wynikającą z rekonwalescencji po urazie. Zarówno poszkodowanym pracownikom, jak i pracodawcom zależy, żeby powrót do zdrowia trwał jak najkrócej i zakończył się odzyskaniem pełnej sprawności. Na niektóre świadczenia, jak na przykład na rehabilitację, trzeba niestety czekać w ramach NFZ miesiącami. Dlatego warto zapewnić pracownikom odpowiednią ochronę w ramach medycyny pracy za pośrednictwem grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. SALTUS Ubezpieczenia oferuje nawet specjalny Pracowniczy Program Profilaktyczny ułatwiający zwalczenie skutków urazów w pracy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników