Naukowcy z University of Houston opublikowali badania, które pokazują skutki pandemii w obszarze zdrowia psychicznego. Wynika z nich, że jeszcze długo po wynalezieniu szczepionki i opanowaniu sytuacji będzie można odczuwać negatywny wpływ pandemii na zdrowie psychiczne ludzi na całym świecie. Amerykanie prognozują, że nastąpi wzrost zaburzeń psychicznych.

Jak pandemia wpłynęła na zdrowie psychiczne?

Niepewność co do daty wprowadzenia kolejnych ograniczeń, trudności w organizacji zdalnej nauki i pracy, odcięcie od spontanicznych spotkań z ludźmi i ciągła niepewność, zwłaszcza o pracę. To wszystko zwiększa ryzyko chronicznych kłopotów ze zdrowiem. Zdaniem naukowców, nawet powstanie szczepionki nie będzie już w stanie stanąć na drodze prognozowanemu wzrostowi zaburzeń psychicznych.

Psychologowie obserwują znaczny wzrost liczby osób poszukujących pomocy w ich gabinetach. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Niepokój, spadek motywacji, napięcie, objawy psychosomatyczne – to najczęstsze symptomy pogarszającego się stanu psychiki. Potwierdzają to też dane SALTUS Ubezpieczenia, według których liczba rejestrowanych wizyt psychiatrycznych wzrosła o 76% od początku pandemii, a psychologicznych podwoiła się.

Do grup ryzyka należą zwłaszcza osoby już zdiagnozowane, jak i te, które wcześniej uważane były za podatne na zakłócenia stanu psychicznego, np. skłonności do napadów paniki czy katastroficznych wizji. Prowadzi to do podniesienia poziomu kortyzolu, czyli tzw. hormonu stresu. Uruchomiona lawina zaburzeń psychicznych nie zniknie po powstaniu szczepionki, bo szkoda już się wydarzyła. Zaistniałe problemy dotkną nie tylko nas, ale zdaniem naukowców z Houston również następnych pokoleń.

Jak chronić swoje zdrowie psychiczne?

Pandemia to trudne przeżycie w każdym obszarze: emocjonalnym, relacyjnym, finansowym. Wyznaczenie konkretnych godzin pracy, podzielenie dnia na pracę i życie rodzinne i trzymanie się ich jest pierwszym krokiem do porządkowania nowej rzeczywistości.

Dużym oparciem mogą okazać się tu pracodawcy, którzy zapewnią swoim pracownikom grupowe ubezpieczenie zdrowotne. W jego ramach można korzystać m.in. z opieki psychologa, można również wykonać wiele badań laboratoryjnych – wynik wielu z nich (np. morfologia) może powiedzieć lekarzowi dużo na temat tego, jakie procesy toczą się w organizmie pracownika. Wiele kłopotów z psychiką odbija się też fizycznie na organizmie, znajdując bezpośrednie przełożenie na wyniki badań. Tak pojęta profilaktyka może w porę zwrócić uwagę lekarza na istniejące zagrożenie. A dobra diagnoza to pierwszy krok do powrotu do zdrowia.