Profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy nabrała nowego znaczenia, bo zdrowie stało się najważniejszą wartością. Dbałość o zdrowie pracowników zwiększa szanse na ich dobre wyniki, zatrzymanie w firmie oraz na udaną rekrutację.

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Polska jest na czele krajów, w których pracuje się największą liczbę godzin w skali roku (ok. 1792), a nadgodziny dotyczą aż 34 proc. osób. Tak duża ilość pracy podnosi poziom stresu i zabiera czas potrzebny na odpoczynek, sprawy osobiste i relacje z bliskimi. Gdy te sfery życia zostają zaburzone, traci na tym jakość wykonywanej pracy. Jak stworzyć zdrowe miejsce pracy? Istotna jest dbałość o dobrostan pracownika oraz wsparcie go profilaktyką medyczną i edukacją zdrowotną.

Spis treści:

Work life balance

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest coraz ważniejsza, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Praca zdalna, która dzięki pandemii stała się bardzo popularna, pokazała, że osiągniecie harmonii między aktywnością zawodową a czasem wolnym nie jest łatwe. Trzeba się tego nauczyć.

O wiele prościej osiągnąć work life balance, gdy w miejscu pracy są do tego sprzyjające warunki. Czym są te dobre okoliczności? To przede wszystkim wymiar czasu pracy, który nie przekracza 8 godzin dziennie, edukacja w zakresie dobrostanu oraz działania promujące zdrowy tryb życia.

Zrozumienie przez pracodawcę roli work life balance i wdrażanie odpowiednich aktywności w firmie przynosi wymierne efekty w postaci większej satysfakcji i zaangażowania pracowników. Jak zatem budować zdrowe nawyki w pracy?

Dobrze zjeść

Zdrowe nawyki żywieniowe to podstawa dobrego funkcjonowania. Nie chodzi jednak o liczenie kalorii, tylko o dietę zrównoważoną i bogatą w składniki odżywcze. Pracodawca może mieć duży wpływ na kształtowanie pozytywnych nawyków odżywiania pracowników. Jeśli oferuje im catering — niech będzie to wyselekcjonowana oferta, która spełni wszystkie wymogi zdrowych posiłków. Podobnie przekąski i napoje. Te dostępne w miejscu pracy, mogą być np. bezcukrowe.

Więcej się ruszać

Promocja zdrowia w miejscu pracy poprzez ruch najczęściej występuje w postaci benefitów pozapłacowych. Karty do obiektów sportowych nie zawsze jednak są wystarczające do zbudowania nawyku regularnego uprawiania sportu. Dlatego wielu pracodawców organizuje wydarzenia sportowe i zaprasza swoich pracowników do udziału w nich. Wspólne zawody nieraz motywują bardziej niż wejściówka do klubu sportowego. A przy okazji zespół się integruje i pracownicy motywują się wzajemnie do trwania przy nowych nawykach dobrych dla zdrowia.

Promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej sprzyja również dostęp — jako pozapłacowy benefit — do platform treningowych online.

Zapanować nad stresem

Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy jest dziś odpowiedzią na potrzeby pracowników. Od czasu pandemii koronawirusa zdrowie jest najważniejszą wartością wielu ludzi, a tematem numer jeden stało się zdrowie psychiczne. Badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią, że aż 25 proc. dorosłych Polaków doświadcza zaburzeń psychicznych. Ma to odzwierciedlenie w rosnącej liczbie zwolnień lekarskich wystawionych w celu podratowania zdrowia psychicznego. W 2021 r. aż 10,5 proc. zwolnień lekarskich dotyczyło właśnie zaburzeń psychicznych.

Promocja zdrowia w zakładach pracy coraz częściej przybiera postać warsztatów mindfulness lub porannej jogi. Zatrudnieni są też mniej zestresowani, kiedy w miejscu pracy panuje kultura zaufania. Jak pokazują badania Antal i Cushman & Wakefield, w czasie pandemii i pracy zdalnej zmniejszyła się kontrola pracowników przez przełożonych, a mimo to część pracodawców odczuła wzrost jakości wykonywanej pracy.

Zdrowie pod kontrolą

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami jest określona przez Kodeks pracy i dotyczy głównie przeprowadzania lekarskich badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Pracodawca ma obowiązek kierowania pracownika na poszczególne badania. Nie może też dopuścić go do pracy w przypadku orzeczenia o istnieniu przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Dzisiaj badania lekarskie pełnią jeszcze jedną rolę — dają pracownikowi poczucie bezpieczeństwa. W trudnym okresie pandemii wiele osób zaczęło baczniej przyglądać się swojemu zdrowiu i pracownicy dziś oczekują, że pracodawca zapewni im ochronę zdrowia na najwyższym poziomie. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne, takie jak w SALTUS Ubezpieczenia spełniają te potrzeby zatrudnionych.

Profilaktyka zdrowia w miejscu pracy ma też wpływ na udaną rekrutację pracowników. Potencjalni kandydaci do pracy chcą łatwego dostępu do lekarzy, szerokiego spektrum badań diagnostycznych, a nawet ubezpieczenia na życia dla nich i ich rodzin.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników