Informacje o zdrowiu pracownika to temat niedostępny dla pracodawców. Chyba że zatrudniony sam zdecyduje inaczej.

Pracownicy nie chcą ujawniać informacji o swoim zdrowiu, szczególnie jeśli chorują przewlekle lub ciężko i często przebywają na zwolnieniu lekarskim. Poinformowanie pracodawcy o własnym zdrowiu, przynosi jednak pracownikowi korzyści. Zaproszeniem do takiej rozmowy może być pakiet badań zdrowotnych, np. w ramach medycyny pracy, rozszerzony o pracownicze programy profilaktyczne w SALTUS Ubezpieczenia.

Spis treści:

Informacje o zdrowiu to dane wrażliwe

Informacje o zdrowiu to dane osobowe, które nazywamy danymi wrażliwymi, albo — zgodnie z RODO — danymi osobowymi szczególnie chronionymi. Mówi o tym art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

„Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby”.

Informacje o zdrowiu pracownika dają wgląd w jego życie prywatne. Żaden pracodawca nie jest do tego uprawniony.

Czy pracodawca może pytać o stan zdrowia?

Zgodnie z powyższym, pracodawca nie może pytać pracownika o stan zdrowia. Jest to niedopuszczalne również na rozmowie kwalifikacyjnej. Pracodawca może otrzymać zaświadczenie o stanie zdrowia do pracy, ale już po zatrudnieniu pracownika. Na dokumencie nie ma jednak żadnych szczegółów, tylko orzeczenie o zdolności do pracy.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy informacje o stanie zdrowia są niezbędne do spełnienia przez pracodawcę obowiązków narzuconych prawnie. Mówi o tym art. 207 par. 2 Kodeksu pracy:

„Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”.

Poza tym niektóre zawody wymagają od pracownika doskonałego stanu zdrowia. Wtedy pracodawca jest uprawniony do wglądu w informacje o zdrowiu osób już zatrudnionych. Tymi nielicznymi profesjami jest pilot czy kierowca.

Czy pracodawca może pytać o powód zwolnienia lekarskiego?

Pracodawca nie ma prawa żądać ujawnienia informacji o zwolnieniu lekarskim. Tę kwestię reguluje artykuł 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy, który określa, o jakie informacje można zapytać pracownika.

Również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, pracodawca nie ma prawa pytać o przyczynę L4.

Natomiast pracownik sam może podjąć decyzję o poinformowaniu pracodawcy o własnym zdrowiu.

Czy pracodawca może dzwonić do pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Pracodawca może dzwonić do pracownika, który jest na L4. Jest to jeden ze sposobów sprawdzenia, czy zatrudniony faktycznie przebywa na zwolnieniu. Natomiast pracownik nie ma obowiązku odebrać telefonu z pracy.

Rozmowa z pracownikiem po zwolnieniu lekarskim

Nie chodzi o tzw. rozmowy poabsencyjne, które stosuje się, kiedy pracownik nadużywa zwolnień lekarskich. Bezpośrednia komunikacja z pracownikiem po zwolnieniu lekarskim to zwykła rozmowa. Jej celem jest zachęcenie do mówienia o swoim zdrowiu. Bynajmniej nie po to, żeby te informacje wykorzystać. Przeciwnie — dzięki otwartej komunikacji obie strony mogą na tym skorzystać. Pracownik, który poinformował pracodawcę o stanie swojego zdrowia, może ułatwić sobie powrót do pracy po chorobowym. Pracodawca, który wie, z czym boryka się i jakie potrzeby ma pracownik, może mu pomóc. Często wystarczy sama zmiana godzin na elastyczne, niewielkie skrócenie czasu pracy, czy przeniesienie na inne stanowisko.

Jeśli pracownik nie jest gotowy na taką rozmowę, zaproszeniem do niej może być pakiet badań zdrowotnych w ramach medycyny pracy, rozszerzony o pracownicze programy profilaktyczne w SALTUS Ubezpieczenia. Zaoferowanie bogatego pakietu świadczeń to najlepszy sposób na zapewnienie pracownika o faktycznym dbaniu o jego zdrowie.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników