Jak przyspieszyć zdolność do pracy po zwolnieniu lekarskim? Potrzebny jest okres przejściowy, który pomoże ponownie zaadaptować się do aktywności zawodowej. Pracodawca może to ułatwić.

Zwolnienie powyżej 30 dni oznacza długotrwałą chorobę, która może powodować problemy ze zdrowiem psychicznym, wykluczenie społeczne i przedwczesne opuszczenie rynku pracy. Powrót do aktywności zawodowej jest dla rekonwalescenta bardzo korzystny, ale wymaga pokonania wielu problemów. Zaangażowanie pracodawcy pomaga uniknąć wielu z nich lub je ogranicza.

Spis treści:

Rola pracy po ciężkiej chorobie

Niezdolność do pracy powyżej 30 dni często powoduje zmiany w psychice chorego. Na skutek zmagania się z chorobą, izolacji i niepewności związanej z powrotem do pracy pracownik może popaść w przygnębienie lub depresję. Do tego, jego stan fizyczny zazwyczaj również nie jest najlepszy.

Powrót do pracy po dłuższej przerwie jest jednym z bardziej stresujących czynników. Jeśli dochodzi do tego cierpienie związane z przebytą chorobą, razem stanowi to bardzo duże obciążenie dla psychiki. Jednocześnie, praca jest tym, co może przywrócić wiarę we własne siły i ponownie włączyć pracownika do życia społecznego.

Rezygnacja z pracy nie jest dobrym rozwiązaniem ani dla pracownika, ani dla pracodawcy. Obopólna znajomość, wiedza i doświadczenie zatrudnionego są kapitałem, na którym wciąż można budować zawodową relację.

Pracodawca ma duży wpływ na sposób powrotu pracownika po długim zwolnieniu, a także na to, jakie pracownik będzie miał do swojego powrotu podejście. Otwarta rozmowa i zapewnienie o pomocy jeszcze w trakcie choroby pracownika, mogą zapobiec odwlekaniu powrotu do aktywności zawodowej.

Zwolnienie lekarskie powyżej 33 dni a powrót do pracy

Bywa, że pracownik z powodu obaw przed powrotem do pracy przedłuża zwolnienie lekarskie. Każde zwolnienie chorobowe, które trwa 33 dni uprawnia pracownika do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS. Ekwiwalent pieniężny i kolejne l4 dają pracownikowi psychiczną ulgę i odsunięcie terminu powrotu do pracy. Jeśli pracodawca nie zapewnił go o swojej chęci pomocy w powrocie do pracy po chorobie, taka sytuacja może się przeciągać.

Podobne wątpliwości związane z powrotem na stanowisko mogą mieć osoby pod koniec okresu świadczenia rehabilitacyjnego, które obawiają się nawrotu choroby i rozwiązania umowy przez pracodawcę. Zdolność do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym musi być potwierdzona przez lekarza medycyny pracy. W takim wypadku na badania lekarskie po chorobowym kieruje pracodawca. Jeśli lekarz nie stwierdzi przeciwskazań do pracy na danym stanowisku, pracownik musi wrócić do pracy, a wtedy pracodawca, jeśli ma powody, zgodnie z prawem może rozwiązać z nim umowę o pracę.

Jak widać, po zwolnieniu lekarskim powrót do pracy nie jest łatwy i przed pracownikiem stoi szereg wyzwań, które rodzą niepewność.

Pracownik po chorobie — co może zrobić pracodawca?

Po wydaniu skierowania na badanie kontrolne po 30 dniach choroby i uzyskaniu

pozytywnego zaświadczenia o stanie zdrowia do pracy, pracodawca może rozpocząć działania, które ułatwią pracownikowi powrót. Możliwości jest wiele:

 • umożliwienie stopniowego włączania się do obowiązków,
 • zmianę godzin pracy,
 • umożliwienie pracy zdalnej,
 • zmianę obowiązków zawodowych,
 • dostosowanie obowiązków do możliwości pracownika,
 • dogodne przerwy w pracy,
 • poprawę ergonomii stanowiska pracy,
 • przygotowanie innych pracowników na powrót osoby po zwolnieniu,
 • jako benefit – kartę wstępu do obiektów sportowych,
 • wsparcie medyczne – badania kontrolne, rehabilitację, wsparcie psychologa.

Zrozumienie sytuacji, w jakiej jest pracownik, który wraca do pracy po dłuższej chorobie stanowi podstawę proaktywnych działań ze strony pracodawcy. Jednak pierwszym z nich powinna być rozmowa z pracownikiem. Jeśli będzie on wiedział o możliwościach negocjacji warunków pracy oraz zostanie zapewniony o elastyczności pracodawcy, jego powrót do pełnowymiarowego czasu pracy będzie prostszy i szybszy.

Jedną w ważniejszych rzeczy dla pracownika po długotrwałej chorobie jest możliwość monitorowania swojego zdrowia i pomoc specjalistów. Zdrowie pracownika, który korzysta z grupowych ubezpieczeń w SALTUS Ubezpieczenia, jest pod profesjonalną opieką łatwo dostępnych lekarzy.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników