Profilaktyka chorób serca dotyczy każdej osoby po 40-tym roku życia, jednak pracownicy niektórych branż już wcześniej potrzebują medycznego wsparcia. Gdzie mogą je uzyskać?

Najbardziej narażeni na choroby kardiologiczne są managerowie, kierownicy, dyrektorzy — osoby, które zajmują się organizacją i podejmowaniem decyzji. Ryzyko chorób serca dotyczy też kierowców, mechaników samochodowych i pracowników zmianowych. Wymagają oni regularnych kontroli stanu zdrowia. Kompleksowy zestaw badań zawiera program SALTUS Ubezpieczenia Profilaktyka Kardiologiczna+walka dla serca, który stanowi podstawę profilaktyki kardiologicznej.

Spis treści:

 1. Których pracowników dotyczą schorzenia kardiologiczne?
 2. Jakie badania kardiologiczne zawiera program Profilaktyka Kardiologiczna + walka dla serca?
 3. Profilaktyka kardiologiczna w pracy — jak powinna wyglądać?

Których pracowników dotyczą schorzenia kardiologiczne?

Choroby układu krążenia są wywoływane przez czynniki niemodyfikowalne, takie jak płeć, wiek i geny oraz modyfikowalne, czyli styl życia i warunki pracy zawodowej.

Natomiast do zawodowych składników ryzyka zaliczamy:

 • Czynniki chemiczne

Najbardziej chorobotwórczo na układ krążenia człowieka działają substancje szkodliwe takie jak: tlenek i disiarczek węgla, nitrogliceryna, nitroglikol, arszenik, rozpuszczalniki i metale ciężkie. Osoby zatrudnione w przemyśle, hutnictwie, górnictwie, ale także w warsztatach samochodowych są więc bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe.

 • Czynniki fizyczne

Do tej grupy zawodowych czynników ryzyka należy praca w skrajnych temperaturach i w hałasie. Weźmy choćby pod uwagę spawaczy lub pracowników budowlanych — często pracują na zewnątrz, w upale lub mrozie.

W jaki sposób hałas przyczynia się do rozwoju chorób kardiologicznych? Może powodować wzrost ciśnienia tętniczego, które jest blisko związane z układem krążenia.

 • Czynniki związane z wykonywaną pracą

Pracownicy, którzy wiele godzin przebywają w jednej pozycji (kierowcy), pracujący fizycznie (pracownicy budowlani), pracownicy zmianowi i osoby, które biorą nadgodziny są bardziej narażone na choroby serca niż ci, których praca nie zawiera tych czynników.

 • Czynniki psychospołeczne

Stres, praca pod presją, wysoka odpowiedzialność za wykonywane zadania, konflikty — napięcia psychicznego doświadczają głownie osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach. Ale nie tylko kadra zarządzająca jest pod wpływem szkodliwych czynników psychospołecznych.

Niskie zarobki, niepewność zatrudnienia, wysokie wymagania ze strony przełożonych — pracownicy niższych szczebli również doświadczają oddziaływania silnego i przewlekłego stresu spowodowanego warunkami w pracy.

Jakie badania kardiologiczne zawiera program Profilaktyka Kardiologiczna + walka dla serca?

Profilaktyka zawału serca powinna być kompleksowa. Kontrola stanu układu sercowo-naczyniowego, która daje pewność, obejmuje szerokie spektrum działań diagnostycznych.

Pakiet kardiologiczny w SALTUS Ubezpieczenia zawiera badania:

 • morfologia krwi z rozmazem,
 • morfologia krwi bez rozmazu,
 • glukoza na czczo, glukoza – krzywa,
 • glukoza po obciążeniu,
 • kinaza fosfokreatynowa (CK),
 • kinaza kreatynowa frakcja sercowa – CKMB,
 • lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol – LDL, cholesterol – HDL, trójglicerydy, potas, sód, magnez),
 • EKG,
 • ECHO serca,
 • Holter EKG,
 • Holter RR,
 • próba wysiłkowa EKG.

Aż tyle analiz jest potrzebnych, żeby wykryć rozwijające się choroby serca. Badania te zleca lekarz internista i kardiolog. Pracownik narażony na schorzenia układu sercowo-naczyniowego powinien konsultować się z tymi specjalistami zawsze, gdy zauważy niepokojące objawy:

 • ucisk w klatce piersiowej,
 • duszności,
 • uderzenia krwi do głowy,
 • obrzęki kończyn,
 • zmiany rytmu serca.

Co w wypadku, gdy z powodu choroby pracownik kierowany jest do szpitala?

W SALTUS Ubezpieczenia wciąż obejmuje go Program Profilaktyka Kardiologiczna + walka dla serca.

W razie hospitalizacji kardiologicznej ubezpieczonym pracownikom przysługuje dodatkowo:

 • teleopieka kardiologiczna,
 • pomoc domowa,
 • pomoc pielęgniarki po hospitalizacji,
 • wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dostarczenie leków,
 • dostarczenie posiłków,
 • transport medyczny na badania kontrolne,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • usługi medyczne ambulatoryjne: konsultacje lekarzy specjalistów, rezonans magnetyczny klatki piersiowej, tomografia serca, badania laboratoryjne, kardiorehabilitacja.

Tak kompleksowa opieka zwiększa szybkość powrotu pracownika do zdrowia i normalnego funkcjonowania.

Profilaktyka kardiologiczna w pracy — jak powinna wyglądać?

Badania profilaktyczne serca to jeden aspekt związany z zapobieganiem chorobom układu krążenia. Drugim jest codzienna profilaktyka, o którą może dbać sam pracownik.

Do modyfikowalnych czynników ryzyka należą:

 • palenie papierosów,
 • otyłość,
 • brak aktywności fizycznej.

Pracodawca może wesprzeć pracownika w tych działaniach przez akcje edukacyjne, promowanie zdrowego stylu życia, w tym odżywiania się i uprawiania sportów. Dodatkowa motywacja w miejscu pracy jest nieprzeceniona, zwłaszcza gdy pracownicy zaczynają mobilizować się wzajemnie, dodatkowo przy tym integrując.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników