Badanie Echo serca, czyli echokardia to badanie USG mięśnia sercowego. Dzięki temu badaniu wykrywane są wady serca (wrodzone i nabyte),  oceniane ewentualne uszkodzenie spowodowane przez nadciśnienie, zawał serca i rozpoznanie wielu innych zagrażających życiu chorób serca, w tym rzadkich nowotworów serca, czy zatorowości płucnej.

Co to jest Echo serca?

Echokardia to nieinwazyjna metoda badania serca. Po co robimy Echo serca? Niezależnie od rodzaju (dopplerowskie, przezprzełykowe i przezklatkowe), pozwala ono ocenić struktury anatomiczne serca, kurczliwość mięśnia sercowego, budowę i pracę zastawek wewnątrzsercowych, przepływ krwi w obrębie przedsionków, komór serca i dużych naczyń krwionośnych.

Co wykaże Echo serca?

Echo serca ułatwia wykrycie zawału przebytego w przeszłości, obecność skrzepliny, nowotworu czy płynu w worku osierdziowym (w nim znajduje się serca). Wielu pacjentów zadaje pytanie dotyczące bardzo popularnego schorzenia – czy echo serca wykryje arytmie? To zaburzenie pracy serca polega na jej przyśpieszeniu, spowolnieniu lub nieregularności (nieprawidłowym skurczom dodatkowym). Aby je zdiagnozować, specjaliści najczęściej osłuchują pacjenta i badają tętno. Następnie wykonywane jest EKG i badanie 24 – godzinnego EKG (badanie Holterowskie). Dopiero gdy schorzenie zostaje potwierdzone, lekarz zaleca wykonanie Echo serca w celu oceny stanu tego narządu.

Badanie echokardiograficzne – przebieg

Jak wygląda badanie Echo serca? Do badania przezklatkowego pacjent zdejmuje ubranie do pasa i kładzie się na leżance na plecach lub na lewym boku. Lekarz przykłada do klatki piersiowej głowicę urządzenia, którą przesuwa, by uzyskać odpowiedni obraz.

Echokardiografia serca metodą przezprzełykową wykonywana jest natomiast przy pomocy bardzo cienkiej sondy wprowadzonej do przełyku. Pozwala zebrać dokładniejszy obraz i dane. Przed wprowadzeniem sondy pacjent zostaje miejscowo znieczulony.

Echo serca – przygotowanie do badania

By wykonać echokardiogram serca, nie jest wymagane specjalne przygotowanie pacjenta. Badanie może być wykonane nawet przy szpitalnym łóżku chorego. Z kolei echo serca przezprzełykowe wymaga pozostawania na czczo. Wykonywane jest w specjalnie przystosowanej sali. Badanie u kardiologa trwa zazwyczaj od 15 do 30 minut w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Echo serca – jak odczytać wynik? Co to jest frakcja wyrzutowa?

W trakcie echokardiografii określana jest frakcja wyrzutowa serca. Pozwala określić, jak ono pracuje. Wskazywana jest procentowa ilość krwi pompowanej podczas jednego skurczu. Prawidłowy wynik to 60-65% objętości końcoworozkurczowej.

Echo serca – interpretacja wyników

Otrzymanie wartości poniżej powyższej normy echo serca świadczą o niewydolności serca. Mniejsza objętość końcoworozkurczowa wskazuje na to, że serce nie jest w pełni sprawne. Niska frakcja wyrzutowa wskazuje na to, że serce nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości krwi. Może być spowodowane, np. uszkodzeniem serca w przebiegu nadciśnienia, zaburzonej praca zastawek, czy zawału serca.

Pracodawco – pamiętaj o pracownikach

W obliczu coraz większej zapadalności na choroby serca oraz choroby układu krążenia należy skupiać się przede wszystkim na profilaktyce. Biorąc pod uwagę styl życia dzisiejszych ludzi oraz narażenie na stres i inne czynniki negatywnie wpływające na organizm, warto działać, by nie ponosić trudnych konsekwencji zaniedbań. SALTUS Ubezpieczenia w swoich Pracowniczych Programach Profilaktycznych proponuje pracodawcom ubezpieczenie zatrudnionych w wariancie Profilaktyka Kardiologiczna + Walka dla Serca. Ubezpieczony pracownik może w ramach pakietu korzystać z wielu badań laboratoryjnych i diagnostycznych, w tym również wykonać ECHO serca.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

  • Brak górnej granicy wieku
  • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
  • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
  • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
  • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników