Ubezpieczenia grupowe pracowników są opłacalne dla obu stron umowy. Jak wpływają na sytuację pracowników i pracodawców?

Polacy wolą prywatne ubezpieczenia zdrowotne — pod koniec III kwartału 2023 roku miało je niemal 4,7 mln osób. Pod koniec 2022 roku korzystało z nich 4,23 mln ludzi, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowiło wzrost o 9,2% do roku wcześniejszego. Potężny wzrost zainteresowania ma źródło w słabej kondycji publicznej ochrony zdrowia i coraz lepszej ofercie sektora prywatnego. Na czym polega sukces dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych?

Spis treści:

Co daje ubezpieczenie grupowe pracownikom?

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne w SALTUS Ubezpieczenia stanowią wartościowy dodatek do pakietu socjalnego w firmie. Zapewniają przede wszystkim: szybszy i kompleksowy dostęp do specjalistów, badań diagnostycznych i terapii. To kluczowe dla wczesnego wykrywania i leczenia wielu schorzeń, ponieważ szybka diagnoza i podjęcie leczenia może uratować życie. Poczucie bezpieczeństwa związane z profesjonalną i łatwo dostępną opieką zdrowotną przenosi się na inne dziedziny życia pracowników. Wpływa na ich ogólny dobrostan oraz zadowolenie z pracy, przekłada się na lepsze zdrowie i chęć realizowania się w pracy.

Od strony praktycznej grupowe ubezpieczenia zdrowotne oznaczają wygodę, komfort i oszczędność:

 • elastyczność w planowaniu wizyt,
 • krótki czas oczekiwania na konsultacje, także specjalistyczne,
 • możliwość ubezpieczenia pozostałych członków rodziny,
 • firma ubezpieczeniowa i zakres ochrony są dopasowany do profilu firmy, branży i stanowiska,
 • pracownik ma zapewnioną ciągłość ochrony zdrowotnej,
 • opłaty za ubezpieczenie realizuje pracodawca,
 • stawki za ubezpieczenie grupowe są niższe niż za ubezpieczenie indywidualne.

Nic dziwnego, że wielu pracowników woli ponosić niewielkie, dodatkowe miesięczne opłaty za ubezpieczenie zdrowotne. Tym bardziej, że zakres usług prywatnych jest porównywalny do tego w państwowej opiece zdrowotnej.

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe w pracy?

W SALTUS Ubezpieczenia pracownicy objęci grupowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi otrzymują:

Nowo przyjmowani pracownicy i osoby już zatrudnione mają zagwarantowane świadczenia medycyny pracy: badania wstępne, kontrolne i okresowe, analizy stanu zdrowia czy wsparcie osób z chorobami zawodowymi lub innymi, związanymi z wykonywanym zawodem.

 • Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

W ramach ubezpieczenia grupowego pracownicy mogą korzystać wizyt u lekarza rodzinnego i specjalistów takich jak kardiolog, ortopeda, endokrynolog, onkolog, stomatolog.

W ramach pakietów medycznych pracownicy korzystają z badań laboratoryjnych, obrazowych (np. USG, RTG, rezonans magnetyczny), a także zabiegów rehabilitacyjnych.

Mają też zapewnioną opiekę ambulatoryjną i szpitalną.

SALTUS Ubezpieczenia oferuje 4 pakiety: Bursztynowy, Rubinowy, Szmaragdowy i Diamentowy oraz ich rozszerzone wersje. Już podstawowy pakiet Bursztynowy stanowi szeroką ofertę opieki: od konsultacji internisty i pediatrycznych (dla dzieci pracowników), przez chirurgię, dermatologię, kardiologię, neurologa, okulistykę, otolaryngologię, urologię, a także wiele badań diagnostycznych (laboratoryjnych i obrazowych) oraz telekonsultacje lekarskie i wizyty domowe po NNW.

Wyższe pakiety zawierają kolejne, pożądane przez pracowników benefity: wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, czyli konsultacje psychologiczne i psychiatryczne oraz leczenie stomatologiczne.

Ubezpieczenia grupowe dla firm to kompleksowa oferta, która obejmuje szeroki zakres usług medycznych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pracowników. Podstawą ubezpieczenia jest szybki dostęp do lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych oraz terapii.

Ubezpieczenie grupowe w pracy — czy warto?

Choroba lub wypadek pracownika odbija się niekorzystnie również na pracodawcy. Absencje i obniżenie wydajności pracy zamieniają się w wysokie koszty. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w pracy to obopólne korzyści. Dla pracodawców to przede wszystkim:

 • wzrost atrakcyjności na rynku pracy — ułatwia pozyskiwanie i utrzymanie wysoko kwalifikowanych pracowników,
 • zmniejszenie absencji chorobowej ­— lepszy dostęp pracowników do opieki zdrowotnej skutkuje szybszą diagnozą i powrotem do zdrowia,
 • zwiększenie produktywności i zaangażowania pracowników — ponieważ czują się docenieni i bezpieczni w swoim środowisku pracy,
 • optymalizacja kosztów — związanych z absencją chorobową i prezenteizmem, czyli obecnością w pracy pomimo złego stanu zdrowia,
 • poprawa wydajności pracy — dzięki dobremu samopoczuciu i zdrowiu pracowników,
 • możliwość włączenia wydatków na opiekę medyczną w koszty prowadzenia działalności — co generuje niższe podatki.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników to standard, który warto zapewnić zatrudnionym. Tym bardziej, że korzyści są obopólne — wspieraj zarówno dobrostan pracowników, jak i cele biznesowe firmy. Zapewnienie takiego ubezpieczenia jest zatem strategiczną decyzją, która wpływa na sukces organizacji.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników