Depresja nie musi utrudniać pracy i odbierać jej pracownikom. Już niewielkie zmiany w firmie pomagają osobom z depresją i poprawiają atmosferę w zespole.

Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,5 mln osób, a około 60-70 proc. Polaków odczuwa jej syndromy. Odbija się to negatywnie na działalności przedsiębiorstw i instytucji: zaburzenia psychiczne stanowią blisko 10 procent wszystkich przyczyn zwolnień lekarskich w Polsce. Depresja na zwolnieniu nie znika, a pracownik i tak w którymś momencie wraca do pracy. Jak dostosować warunki pracy dla osób z depresją?

Spis treści:

Depresja a praca zawodowa

Jak podaje ZUS, rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń zachowania i psychicznych, w tym depresji.

W 2023 roku lekarze wystawili 1,4 mln zwolnień, w tym 251,6 tys. z powodu epizodu depresyjnego. To aż 8,7-procentowy wzrost w stosunku do roku 2022. Wtedy lekarze wystawili 1,3 mln zwolnień, a z powodu epizodu depresyjnego 233 tys. Większość chorych, bo aż 80 proc. to osoby aktywne zawodowo.

Depresja u pracownika wpływa na jego pracę poprzez obniżenie koncentracji, zmniejszenie motywacji, pogorszenie zdolności do współpracy z zespołem oraz zwiększenie liczby dni nieobecności. Może również prowadzić do obniżenia ogólnej produktywności i efektywności, a także wpływać na relacje zawodowe i osobiste w miejscu pracy.

Z powodu depresji obniża się produktywność pracownika, a minorowy nastrój wpływa na atmosferę w zespole. Choroba jednej osoby szkodzi więc całej firmie, dlatego warto znać najważniejsze symptomy depresji.

Objawy depresji w pracy

Zauważenie w porę poniższych sygnałów depresji może być kluczowe dla zdrowia psychicznego pracownika:

 • osłabienie koncentracji,
 • mniejsza produktywność,
 • poirytowanie,
 • ciągłe zmęczenie,
 • nadmierna emocjonalność,
 • brak zainteresowania pracą,
 • trudności w podejmowaniu decyzji,
 • wycofanie z kontaktów zawodowych.

Jeśli pracownik przechodzi załamanie nerwowe w pracy związane z zawodowymi obowiązkami, może przerodzić się w depresję. Depresja w miejscu pracy nie jest sprawą tylko pracownika. Wczesna interwencja pracodawcy znacznie poprawia zarówno dobrostan pracownika, jak i ogólną atmosferę w miejscu pracy.

Depresja a zdolność do pracy. Jak stworzyć odpowiednie środowisko pracy dla osób z depresją?

Depresja obniża zdolność do pracy, jednak nie musi stanowić całkowitej bariery dla aktywności zawodowej. Pracownikowi trudno znaleźć rozwiązanie na to, jak pracować z depresją, dlatego wsparcie pracodawcy jest bardzo ważne. Pracodawca może:

 1. Zmniejszyć zakres obowiązków

Ilość zadań powinna być mniejsza niż w okresie zdrowia, a obciążenie pracą równomierne. Pozwala to pracownikowi odnosić małe sukcesy, czyli kończyć zadania jedno po drugim, bez poczucia przytłoczenia i stresującego pośpiechu.

 1. Dostosować zadania dla osób z depresją do aktualnego stanu zdrowia

Brak koncentracji i osłabienie produktywności uniemożliwiają realizowanie pracy na wysokim poziomie. Obniżenie oczekiwań wobec pracownika da mu szanse na wykazywanie się choćby w małym zakresie.

 1. Umożliwić elastyczność pracy

Elastyczne godziny pracy, praca zdalna lub hybrydowa, a nawet możliwość wyboru rodzaju obowiązków może być dla pracownika z depresją wielką ulgą.

 1. Zapewnić benefity zdrowotne

Warsztaty mindfulness i specjalistyczna opieka medyczna może przyspieszyć proces leczenia. Pracownicy objęciu grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym w SALTUS Ubezpieczenia mają łatwy dostęp do lekarzy specjalistów, w tym psychologa i psychiatry.

Ponadto, najlepsza praca dla osób z depresją to taka, która odbywa się we wspierającym środowisku pracy, w kulturze otwartości i akceptacji. Wymaga to szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników na temat zdrowia psychicznego.

Profilaktyka depresji — wskazówki praktyczne

Profilaktyka depresji pracowniczej obejmuje szereg działań skupionych na promowaniu zdrowia psychicznego w miejscu pracy:

 • tworzenie wspierającego środowiska, które promuje otwartość na rozmowy o zdrowiu psychicznym i zapewnia dostęp do pomocy psychologicznej,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia, w tym regularnej aktywności fizycznej i zrównoważonej diety, które mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia depresji,
 • szkolenia z zakresu zarządzania stresem i technik relaksacyjnych dla pracowników,
 • wdrożenie polityki life balance, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,
 • zachęcanie do korzystania z urlopów i przerw w pracy, aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu i nadmiernemu stresowi, które mogą prowadzić do depresji.

Inwestując w zdrowie psychiczne pracowników, pracodawcy budują pozytywny wizerunek firmy jako miejsca, które dba o dobrostan swoich pracowników. To z kolei przyczynia się do wzrostu lojalności i produktywności pracowników.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników