Inwestycja w zdrowie pracowników zaczyna się wraz z rozpoczęciem pracy i trwa przez cały czas zatrudnienia. Im staranniej wybrana usługa medycyny pracy, tym większe szanse na uniknięcie chorób zawodowych i dobre zdrowie zatrudnionych.

Lekarz medycyny pracy kieruje na badania, orzeka o zdolności do pracy i diagnozuje choroby zawodowe. Może też edukować w zakresie zdrowia i doradzać w zakresie programów zdrowotnych. Dobrze wybrany podmiot świadczący usługi medycyny pracy zwiększa prawdopodobieństwo zachowania i utrzymania zdrowia pracowników. Jakie są zalety medycyny pracy od SALTUS Ubezpieczenia?

Spis treści:

Medycyna pracy — dlaczego jest ważna?

Współcześnie pojęta medycyna pracy to nie tylko badania pracownicze. To również systematyczna kontrola stanu zdrowia zatrudnionych i zapewnienie im odpowiedniej profilaktyki chorób zawodowych. Co robi lekarz medycyny pracy, żeby zrealizować ten zakres świadczeń? Podstawą są badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie pracowników. Lekarz medycyny pracy może też odwiedzić zakład pracy, by ocenić stanowiska zatrudnionych. Na tej podstawie dopasuje zakres badań profilaktycznych do danego pracownika.

Profesjonalna opieka medyczna wykracza poza różne rodzaje badań lekarskich pracowników. Dodatkowo zawiera wnikliwą analizę stanu zdrowia pracowników i stały kontakt z nimi. Udzielanie porad w odniesieniu do ich chorób związanych z wykonywanym zawodem również leży w zakresie medycyny pracy tak jak badania. Medycyna pracy jest obowiązkiem pracodawcy, zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy z 27.06.1997 r.

Jak wybrać grupowe ubezpieczenie zdrowotne?

Wybór lekarza medycyny pracy należy poprzedzić dokładną analizą potrzeb pracowników.

 1. Najważniejszy jest wiek zatrudnionych. Innego zakresu badań wymagają osoby w czwartej, piątej i szóstej dekadzie życia, młodym wystarczą natomiast podstawowe analizy parametrów zdrowia.

Ryzyko chorób w dojrzałym wieku wzrasta, więc zdrowie starszych pracowników wymaga objęcia ich dedykowanymi programami profilaktycznymi. Są one wsparciem dla pojawiających się problemów kardiologicznych, nowotworowych, neurologicznych i wielu innych.

 1. Zagrożenia w środowisku pracy to drugi ważny czynnik, który decyduje o zakresie badań medycyny pracy. Tutaj obowiązkiem jest szczegółowa ocena ryzyka zawodowego. Branże i stanowiska pracy różnią się rodzajem zagrożeń zdrowotnych i chorób zawodowych. W pracy biurowej są to np. wady postawy i problemy z kręgosłupem, wady wzroku i problemy kardiologiczne. Z kolei pracownik budowlany jest narażony na obciążenia fizyczne, psychofizyczne, ale też chemiczne. Natomiast praca nauczyciela to ryzyko chorób słuchu, wzroku, zagrożenia biologiczne i psychofizyczne.

Objęcie pracownika programami profilaktycznymi dedykowanymi konkretnym zagrożeniom zdrowotnym może zapobiec ich powstawaniu. Warunkiem są regularne badania pracownicze, w ramach umowy na badania profilaktyczne, którą z ubezpieczycielem zawiera pracodawca.

Medycyna pracy w SALTUS Ubezpieczenia — szeroki zakres opieki

Pracownicze badania lekarskie w SALTUS Ubezpieczenia zapewniają właściwą opiekę zdrowotną, dostosowaną do wieku, charakteru pracy i indywidualnych potrzeb pracowników. Oferowane są jako pakiety świadczeń Pracownicze Programy Profilaktyczne, można je dowolnie komponować:

 • Profilaktyka Kardiologiczna + Walka Dla Serca
 • Profilaktyka Onkologiczna + Walka Z Rakiem (w dwu wariantach)
 • Profilaktyka Nabytych Wad Postawy
 • Profilaktyka Nabytych Wad Wzroku
 • Profilaktyka Następstw Urazów
 • Profilaktyka Nabytych Wad Słuchu
 • Profilaktyka Neurologiczna +Walka Z Udarem
 • Profilaktyka Chorób Układu Oddechowego
 • Profilaktyka Diabetologiczna
 • Profilaktyka Następstw Epidemii

Każdy program zawiera podstawowe i szczegółowe badania i konsultacje ze specjalistami — często więcej niż jednym. Dzięki temu opieka zdrowotna pracowników jest kompleksowa. Szybkość realizowania usług — rejestracja na wizytę, dostarczenie i omówienie wyników badań — skraca czas oczekiwania na konsultację, otrzymanie diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Współpraca z ponad 4,5 tys. placówek medycznych w całej Polsce umożliwia opiekę zdrowotną osobom pracującym zdalnie lub zamieszkałym z dala od głównych ośrodków miejskich.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników