Astma oskrzelowa jest jedną z pozycji wykazu chorób zawodowych. To jedna z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych, na którą cierpi nawet 300 milionów osób. Czym się objawia i którzy pracownicy są szczególnie narażeni?

Astma oskrzelowa u dorosłych to przewlekła choroba dróg oddechowych, która przejawia się głównie uciążliwym kaszlem i silnymi dusznościami. Należy do listy najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych na świecie. Według WHO cierpi na nią, w zależności od kraju, do 18 proc. populacji, a dużą grupę chorych stanowią pracownicy narażeni na substancje drażniące w miejscu pracy.

Jakie są przyczyny astmy oskrzelowej, jak wygląda leczenie i co jeszcze warto wiedzieć o tym schorzeniu?

Spis treści:

Astma oskrzelowa – przyczyny

Czynniki, które są odpowiedzialne za występowanie astmy i wywoływanie mechanizmów zapalnych i reakcji alergicznych można podzielić na:

 • Genetyczne – niektórzy ludzie wykazują genetyczne predyspozycje do występowania astmy oskrzelowej, które uaktywniane są przez znajdujące się w ich otoczeniu alergeny.
 • Środowiskowe – zalicza się do nich, przede wszystkim, zanieczyszczenie powietrza, roztocza, kurz, czy dym papierosowy, pyłki roślin, sierść zwierząt, substancje chemiczne oraz niektóre produkty spożywcze.

Astma oskrzelowa – objawy

Dolegliwości, z którymi borykają się osoby cierpiące na astmę oskrzelową mają zazwyczaj charakter napadowy. Intensywny trening, stresująca sytuacja, czy nawet sen – to momenty, w których pojawiać się może astma oskrzelowa. Badania wskazują również, że napad astmy oskrzelowej może być wynikiem infekcji lub wysokiego zanieczyszczenia powietrza.  Najczęstsze objawy astmy oskrzelowej to:

 • kaszel,
 • ucisk w klatce piersiowej,
 • świszczący oddech,
 • dokuczliwe uczucie duszności związane z obkurczaniem się oskrzeli.

Nie każdy astmatyk obserwuje u siebie wszystkie z wymienionych symptomów. Zdarza się, że jedynym objawem choroby jest kaszel. Dolegliwości występujące napadowo, jak uciążliwy kaszel czy uczucie duszności ustępują dopiero po przyjęciu leków. Przy braku odpowiedniego leczenia następuje zaostrzenie astmy oskrzelowej, co może prowadzić do  trwałego upośledzenia dróg oddechowych.

Astma oskrzelowa jako choroba zawodowa

Ze względu na etiologię wyróżnia się trzy rodzaje astmy oskrzelowej.

 • Astma alergiczna – dochodzi w niej do reakcji układu odpornościowego na substancję, która nie powoduje jej u osób zdrowych.
 • Astma niealergiczna – w wyzwalaniu objawów tego rodzaju astmy nie stwierdza się udziału znanych alergenów.
 • Astma zawodowa – rozwija się pod wypływem narażenia w miejscu pracy na szkodliwe czynniki, które u podatnych osób mogą powodować rozwój tej choroby.

Do osób najbardziej narażonych na trzeci z wymienionych rodzajów astmy należą m.in.:

 • pracownicy przemysłu chemicznego – narażeni na różnorodne substancje chemiczne,
 • piekarze – narażeni na różnego rodzaju mąki,
 • pracownicy laboratoryjni oraz hodowcy zwierząt – narażeni na alergeny zwierząt,
 • fryzjerzy – narażeni na związki chemiczne w kosmetykach i farbach do włosów,
 • pracownicy przemysłu drzewnego i meblarskiego – narażeni na pyły drewna

Czynniki szkodliwe w miejscu pracy mogą być alergenami lub czynnikami drażniącymi drogi oddechowe w sposób niezależny od reakcji alergicznej (związki chemiczne, pyły). Warto pamiętać, że palenie tytoniu może zwiększać ryzyko rozwoju astmy zawodowej.

Astma oskrzelowa – leczenie

Diagnostyka astmy oskrzelowej nie jest trudna, ponieważ w czasie tej choroby występują jednoznaczne objawy. Trudność sprawia jednak stwierdzenie który z czynników jest przyczyną. Wyznaczenie alergenów odpowiedzialnych za astmę poprzedza wywiad lekarza oraz terapia polegająca na badaniu reakcji pacjenta.

Wszyscy pracownicy należący do grup szczególnie narażonych powinni wprowadzić działania profilaktyczne, by nie wystąpiła u nich astma oskrzelowa. Zapobieganie tej chorobie polega na:

 • regularnym leczeniu wszelkich reakcji i stanów alergicznych,
 • odpowiednim, dokładnym zabezpieczeniu w przypadku przebywania w atmosferze zapylenia, zadymienia, mgły lub wilgoci,
 • częstym wietrzeniu pomieszczeń,
 • skutecznym likwidowaniu zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń,
 • rzuceniu palenia,
 • utrzymywaniu dobrego stanu organizmu poprzez zdrową dietę, odpowiednią ilość ruchu i snu,
 • niedopuszczaniu do rozwoju wszystkich stanów zakaźnych dróg oddechowych,
 • ograniczeniu kontaktu z substancjami drażniącymi drogi oddechowe lub stosowanie odzieży i akcesoriów ochronnych.

Leczenie astmy oskrzelowej u dorosłych

Rozpoznajesz u siebie objawy astmy oskrzelowej? Udaj się jak najszybciej do specjalisty. Lekarz od astmy oskrzelowej to alergolog, który oprócz pomocy w zwalczaniu objawów, zajmuje się również znalezieniem przyczyny tej choroby. Leczenie astmy oskrzelowej polega na leczeniu objawowym, identyfikacji czynnika alergizującego i unikaniu z nim kontaktu.

W czasie napadów kaszlu chorzy przyjmują leki doraźne w celu zmniejszenia duszności i zahamowania reakcji alergicznej.

Ponieważ astma oskrzelowa z uwagi na występowanie uciążliwych objawów może przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu ważne jest jak najszybsze zasięgnięcie porady lekarza i wprowadzenie odpowiedniego leczenia.

Pracownicy objęci ubezpieczeniem w ramach Pracowniczych Programów Profilaktycznych SALTUS Ubezpieczenia mogą w ramach pakietu korzystać z usług specjalistów w prywatnych placówkach i gabinetach. Umożliwia to o wiele szybsze zdiagnozowanie choroby i rozpoczęcie leczenia, niż w przypadku korzystania z publicznej służby zdrowia.

Błyskawiczne wprowadzenie terapii jest ważne również z uwagi na skutki, które niesie za sobą nieleczona astma oskrzelowa. Powikłania, które mogą wystąpić przy bagatelizowaniu tej choroby to trwałe upośledzenie pracy dróg oddechowych uniemożliwiające normalne funkcjonowanie.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników