Praca bez wychodzenia z domu ma wiele zalet, ale źle zaplanowana może przyczynić się to utraty zdrowia.

Okazuje się, że wykonując obowiązki zawodowe zdalnie, pracujemy więcej i dłużej. Do tego, często nie mamy ergonomicznego stanowiska, a posiłki jemy przy biurku, wpatrzeni w ekran komputera. Praca zdalna może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Jak można temu zapobiec? Ubezpieczony pracownik skorzysta z programów profilaktycznych: Profilaktyka nabytych wad postawy i Profilaktyka kardiologiczna.

Spis treści:

Praca zdalna a zdrowie psychiczne

Po kilku latach pracy w domu zaczynamy odczuwać jej negatywne skutki. Najpoważniejszym z nich jest coraz słabsza kondycja psychiczna w pracy zdalnej. W domu pracujemy więcej, dłużej, uczestniczymy w większej ilości spotkań (online). Jesteśmy przepracowani, co źle odbija się na naszej efektywności i wydajności.

Mamy trudności z rozdzieleniem życia zawodowego i prywatnego. Przez brak kontaktu ze współpracownikami i przełożonymi doświadczamy poczucia samotności. W oderwaniu od zespołowego wiru pracy coraz groźniejsze staje się wypalenie zawodowe i problemy natury emocjonalnej.

Zdrowie psychiczne pracowników podupada i z tego powodu coraz częściej są na zwolnieniach lekarskich. Brak dobrego samopoczucia zatrudnionych wprost przekłada się na realizację zawodowych zadań i zyski firmy. Bez podjętych działań ze strony pracownika i pracodawcy ta sytuacja będzie się tylko pogarszać.

Jak zachować zdrowie psychiczne przy pracy zdalnej?

Dotychczas dobre praktyki w pracy zdalnej były znane nielicznym, bo do wybuchu pandemii w 2020 roku tylko część osób wykonywała pracę z domu. Można by sądzić, że dziś wiedzę o utrzymywaniu work-balance ma coraz więcej osób, ale tak nie jest. W takiej sytuacji i ze świadomością zagrożeń, z perspektywy pracodawcy kluczowe jest pozyskanie tej wiedzy i przekazanie jej pracownikom.

Praca zdalna właściwie wykonywana nie powinna być bardziej odczuwalna niż praca z biura. Przeciwnie — przy przestrzeganiu kilku zasad pozwoli zaoszczędzić czas i energię na inne aktywności.

Jak dbać o zdrowie psychiczne w pracy zdalnej:

 • wyznaczać ścisły czas pracy i go przestrzegać,
 • przed i po pracy wyjść na zewnątrz, żeby symbolicznie zaznaczyć zmianę trybu działania,
 • pilnować godzin i czasu przeznaczonego na posiłki,
 • w miarę możliwości uczestniczyć w imprezach i wydarzeniach offline,
 • korzystać ze szkoleń offline organizowanych przez firmę,
 • zapewnić sobie atrakcyjne aktywności poza pracą.

Praca zdalna a zdrowie fizyczne — negatywne skutki

Największym zagrożeniem jest brak ruchu. Kolejnym — zła pozycja przy biurku. Wszystko razem przekłada się na efekty, które są widoczne nieraz dopiero po latach utrzymywania złych nawyków:

 • bóle mięśni,
 • bóle kręgosłupa,
 • stany zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 • wady postawy,
 • gorsza jakość snu,
 • problemy z krążeniem,
 • żylaki.

Ergonomiczne miejsce pracy i pakiety medyczne od pracodawcy

Częściowym rozwiązaniem problemów — bo aktywność po pracy zależy od samego pracownika — jest zapewnienie ergonomicznych warunków w pracy, czyli odpowiedniego:

 • biurka,
 • krzesła,
 • sprzętu komputerowego.

Jeśli dodatkowo pracodawca zapewni zatrudnionym opiekę medyczną, a w niej pracownicze programy profilaktyczne takie jak Profilaktyka Nabytych Wad Postawy i Profilaktyka Kardiologiczna od SALTUS Ubezpieczenia, tym samym zmniejsza ryzyko negatywnych skutków pracy zdalnej. Konsultacje kardiologiczne, neurologiczne i ortopedyczne połączone z badaniami diagnostycznymi, to skuteczna prewencja wobec chorób układu krążenia i schorzeń kostno-szkieletowych.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników