Badania profilaktyczne pracowników to jedno z ważniejszych działań, które zabezpiecza ich przed zagrożeniami zdrowotnymi. Rola pracodawcy jest edukacja na ten temat.

Program badań profilaktycznych w firmie podnosi jej rangę i jest dowodem zainteresowania zdrowiem pracowników. Tylko co zrobić, jeśli zatrudnieni nie chcą się badać? Z danych Fundacji My Pacjenci i Biura Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że z morfologii, cytologii czy kolonoskopii regularnie korzysta zaledwie 29,5 proc. badanych. 43 proc. bada się sporadycznie, a 10 proc. w ogóle. Tymczasem zdrowie pracowników to również sukces pracodawcy. Badania profilaktyczne w pracy przekładają się na mniejszą liczbę zwolnień lekarskich. Jak przekonać zatrudnionych do badań? Pomoże w tym przemyślana kampania profilaktyczna.

Spis treści:

Jakie są rodzaje badań profilaktycznych?

Zestaw badań profilaktycznych w miejscu pracy obejmuje badania:

 • wstępne — przed rozpoczęciem pracy lub przy przeniesieniu na inne stanowisko,
 • okresowe — dotyczą każdego pracownika w trakcie trwania stosunku pracy,
 • kontrolne — gdy pracownik wrócił ze zwolnienia dłuższego niż 30 dni.

Badania profilaktyczne dla mężczyzn mogą się różnić od badań profilaktycznych dla kobiet. Mężczyźni, którzy pracują w warunkach uciążliwych lub szkodliwych, z pewnością będą mieli skierowanie na dodatkowe badania związane z zagrożeniem zdrowotnym w ich miejscu pracy.

Zalecane badania profilaktyczne dla każdego pracownika:

 • morfologia krwi,
 • OB, CRP,
 • badanie ogólne moczu,
 • próby wątrobowe,
 • lipidogram,
 • hormony tarczycy.

Skierowanie na badania profilaktyczne wydaje pracodawca. Pracownik ubezpieczony w SALTUS Ubezpieczenia wykona je w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, spośród ponad 4 tys. placówek w całym kraju.

Dlaczego badania profilaktyczne są ważne?

Medycyna profilaktyczna daje większe szanse na wczesne wykrycie wielu chorób, często o charakterze przewlekłym. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia lub — w przypadku wielu chorób — profilaktyki, skutkuje większą kontrolą zdrowia. Przekłada się to na ogólnie lepszą kondycję zdrowotną pracownika oraz mniejszą ilość zwolnień chorobowych.

Wreszcie, wykonywanie badań przez zatrudnionych oznacza, że o siebie dbają. Zwracają uwagę na symptomy chorobowe i szybciej reagują — idą do lekarza i na badania diagnostyczne.

Powyższe zalety badań profilaktycznych można zsumować do jednej: lepszej jakości życia. Lepszej jakości odczuwalnej w każdej sferze: prywatnej i zawodowej. Znaczenie badań profilaktycznych jest — i wciąż powinno być — szeroko nagłaśniane. Jest to jedna z niepisanych ról każdego pracodawcy.

Badania profilaktyczne w pracy — jak do nich zachęcać?

Zdrowie to kapitał i choć po wybuchu pandemii potrzeba kontrolowania stanu własnego zdrowia znacznie u Polaków wzrosła, okazuje się, że to za mało, żeby ten zamiar realizować.

Potrzebna jest jeszcze świadomość, która wynika z edukacji. Wiedza na temat wagi badań, rodzajach zagrożeń zdrowotnych w danym przedziale wieku i na określonym stanowisku. Na edukowanie nigdy nie jest za późno. W wielu firmach promowanie zdrowia to przemyślana kampania. Każde jednak działanie, czy to ulotki, spotkania ze specjalistami medycyny, czy rozmowy w kuluarach na temat wagi zdrowia będą dobre.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników