Jaka jest recepta na lepsze samopoczucie, balans między życiem zawodowym i rodzinnym oraz większą wydajność? Krótszy tydzień pracy. Projekt ustawy w sejmie czeka właśnie na zatwierdzenie.

Do sejmu trafił projekt ustawy o skrócenie czasu pracy o jeden dzień. Polska idzie śladem innych krajów Europy Zachodniej, które już przeprowadziły pilotażowe programy i odniosły sukces. Celem skrócenia czasu pracy jest poprawa zdrowia psychicznego Polaków. Prace nad ustawą trwają, ale pracodawcy już robią, co mogą, żeby zatrudnieni czuli się dobrze. Jednym z działań jest zapewnienie pomocy psychologa i psychiatry.

Spis treści:

Co ma zmienić 4-dniowy tydzień pracy w Polsce?

Projekt ustawy, która zakłada krótszy czas pracy w Polsce ma na celu poprawę zdrowia psychicznego Polaków. To odpowiedź na zmiany, które zaszły w zdrowiu pracowników po pandemii — pogorszyło się ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Szczególnie widoczny jest spadek formy psychicznej: z danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że ponad 25 proc. dorosłych Polaków (około 8 milionów osób) doświadcza zaburzeń psychicznych. Z tej przyczyny w 2020 roku lekarze wystawili półtora miliona zwolnień lekarskich. Polacy spędzili na chorobowym z powodu gorszego samopoczucia psychicznego prawie 40 proc. więcej dni niż w roku 2019.

Zmiana godzin pracy pracownika ma być antidotum na gorszy stan psychiczny Polaków. Skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, dokładnie z 40 do 35 godzin, ma zapobiec też wypaleniu zawodowemu, które od wybuchu pandemii przybiera w naszym kraju spore rozmiary. Problem jest tak duży, że od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe zostało uznane za chorobę. Jest na nią narażony co czwarty Polak.

Zdrowie psychiczne w pracy — dlaczego jest kluczowe?

Brak zaangażowania, motywacji, zainteresowania pracą i ogólnego poczucia dobrostanu bezpośrednio wpływa na efekty działań zawodowych. I odwrotnie — praca i jej otoczenie wpływają na samopoczucie psychiczne pracowników. Jest to ciągły, dynamiczny proces, który wpływa na obie strony: pracownika i pracodawcę. Skutkiem, który odczuwa pracownik w gorszej kondycji, jest spadek formy, pogorszenie zdrowia, zaburzenia psychiczne. Pracodawca doświadczy negatywnych efektów w postaci obniżonej jakości pracy i częstszych absencji pracownika. Taki zatrudniony swoimi działaniami wpływa też na morale pozostałych pracowników, którzy oceniają też pracodawcę pod kątem zarządzania sytuacją kryzysową.

Poprawa zdrowia psychicznego pracowników jest zatem kluczowa dla właściwego funkcjonowania firmy i uzyskiwania pożądanych efektów pracy. Proponowany krótszy tydzień pracy w Polsce może być panaceum na zdrowie psychiczne pracowników po pandemii.

Jakie są korzyści zdrowotne krótszego tygodnia pracy?

Pozytywne efekty skróconego czasu pracy możemy zobaczyć w innych krajach, gdzie taki eksperyment przeprowadziły niektóre przedsiębiorstwa. Islandia, Irlandia, Wielka Brytania, Belgia i Hiszpania, Japonia i Nowa Zelandia to kraje, gdzie część pracowników sprawdziła na sobie, jak działa skrócony czas pracy.

Wszędzie, gdzie zatrudnieni pracowali krócej, nastąpił wzrost ich wydajności i zaangażowania. Ich samopoczucie było lepsze, rzadziej też brali dni wolne. Pracodawcy nie odnotowali strat, a wręcz zmniejszyli koszty.

Największym benefitem zdrowotnym pracowników okazał się wzrost zadowolenia z życia. Więcej czasu na spędzanie czasu z rodziną, wypoczynek i realizowanie własnych zainteresowań poskutkowały większym zrelaksowaniem. Za tym podążyło zmniejszenie liczby osób, które dopadło wypalenie zawodowe.

Co zamiast krótszego czasu pracy?

Od zgłoszenia projektu ustawy do jej zatwierdzenia w sejmie może minąć wiele miesięcy lub nawet lat. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają ludzi, nie mogą czekać aż dojdzie do skrócenia czasu pracy w Polsce. Stan zdrowia psychicznego pracowników muszą podreperować już dziś. Jak to robić? Od strony organizacji i środowiska społecznego pracy można:

 • zwracać większą uwagę na sygnały wypalenia zawodowego i depresji,
 • doceniać pracowników,
 • zapewnić niezbędne narzędzia pracy,
 • dbać o kulturę organizacyjną, motywować, wspierać,
 • wprowadzić przejrzysty styl komunikacji,
 • planować pracę tak, aby nie obciążała nadmiernie pracowników.

Z uwagi na problemy zdrowotne i w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracowników (zgłaszane lub nie) skutecznym narzędziem do utrzymania zdrowia psychicznego jest zapewnienie opieki psychologa lub psychiatry. Najlepiej wraz z całym pakietem opieki medycznej. Między innymi po to, by nie stawiać pracownika w niezręcznej sytuacji i żeby mógł skorzystać ze specjalistycznej konsultacji wtedy, kiedy chce i potrzebuje. Taką możliwość dają grupowe ubezpieczenia zdrowotne w SALTUS Ubezpieczenia.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników