Kryzys emocjonalny pracownika wpływa na całą firmę. Jak działać, żeby go szybko zażegnać?

Rekordową liczbę 24 milionów dni wykorzystali pracownicy w 2022 roku na zwolnienia lekarskie z powodu zakłóceń równowagi psychicznej, w tym kryzysu psychicznego. Te alarmujące statystyki podkreślają rosnący problem zdrowia psychicznego w miejscu pracy i ukazują koszty, jakie pracodawcy ponoszą z tego tytułu. Jedno z rozwiązań, jakie sugerują eksperci to opieka psychologiczna w ramach medycyny pracy.

Spis treści:

Kryzys psychiczny pracownika – co to takiego?

Kryzys psychiczny to stan, w którym zła kondycja psychiczna pracownika

staje się na tyle poważna, że wpływa na jego zdolność do funkcjonowania w miejscu pracy i poza nim. Kryzys wywołują zdarzenia z życia pracownika, których ciężar emocjonalny jest zbyt duży, np. śmierć lub ciężka choroba bliskiej osoby. Do kryzysu prowadzą też konflikty w zespole lub zbyt obciążające projekty w pracy.

Osoba w kryzysie doświadcza emocjonalnego napięcia, lęku, zagubienia i poczucia przytłoczenia przez codzienność, która staje się trudna. Jej ocena sytuacji zostaje zaburzona, co prowadzi do pochopnych decyzji i ryzykownych zachowań.

Symptomy fizyczne obecne w kryzysie to najczęściej:

 • utrata koncentracji,
 • bóle w różnych miejscach ciała,
 • zaburzenia snu.

Stan ten trwa od 4 do 8 tygodni. Jeśli pracownik nie otrzyma w tym czasie wsparcia, kryzys psychiczny może przejść w stan stały i przerodzić się w depresję.

Jakie są skutki kryzysu psychologicznego pracownika?

Zła kondycja psychiczna pracownika to problem, który wpływa na osobę, która go doświadcza i na całą organizację. Kiedy pracownik przechodzi przez kryzys psychologiczny, jego produktywność i zaangażowanie w pracę zwykle spadają. Może to prowadzić do błędów, opóźnień w realizacji projektów i niewłaściwego podejścia do klientów, co z kolei wpływa na reputację firmy.

Kryzys psychiczny pracownika może również prowadzić do jego wypalenia zawodowego, któremu często towarzyszy depresja. Depresja oznacza długie miesiące lub nawet lata leczenia. Dla pracodawcy zarówno sam kryzys, jak i depresja pracownika oznaczają jego częste absencje.

Nie można również ignorować wpływu osoby w kryzysie na zespół. Zła kondycja psychiczna jednego pracownika może wpłynąć na całą grupę, tworząc atmosferę napięcia i niepokoju. To z kolei prowadzi do konfliktów wewnętrznych i spadku ogólnej wydajności. W skrajnych przypadkach długo utrzymująca się trudna sytuacja jednej osoby może prowadzić do stanu, w którym inni pracownicy muszą przejąć jej obowiązki. To dodatkowo obciąża ich własną pracę i wywołuje niezadowolenie.

Zaniedbanie aspektu zdrowia psychicznego pracowników to osłabienie wielu aspektów działania firmy.

Jak wspierać pracownika w kryzysie?

Najnowsze zalecenia Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich z września 2023 roku są jasne – każdy pracownik powinien mieć zapewniony dostęp do psychologa w ramach medycyny pracy.

Taka rekomendacja nie dziwi, jeśli spojrzeć na statystyki z raportu „Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy” z marca 2023 r.:

 • ponad 60% badanych odczuwa znaczne obniżenie nastroju,
 • 65% pracowników doświadcza niepokoju, nawet pomimo braku stresujących sytuacji,
 • 65% osób ma umiarkowany lub lekko obniżony poziom wydajności w pracy,
 • 57% badanych ma problem z utrzymaniem odpowiedniego poziomu motywacji w pracy.

Stały dostęp do psychologa nie jest jednoznaczny z fundowaniem pracownikom terapii. To droga rozwojowa, której nie każdy potrzebuje. Natomiast kryzys psychiczny może dotknąć każdego i w tym przypadku nawet kilka spotkań ze specjalistą przynosi odczuwalną różnicę w samopoczuciu i poprawę jakości życia. Taki zakres opieki psychologicznej mają pracownicy objęci opieką zdrowotną w SALTUS Ubezpieczenia. W ramach ubezpieczenia zapewniamy kilka wizyt interwencyjnych u psychologa i psychiatry — wystarczająco dużo, żeby pracownik mógł powrócić do pracy po kryzysie psychicznym.

Jak budować odporność psychiczną pracowników?

Poza aspektem zdrowotnym pracodawca ma szereg możliwości wspierania zdrowia psychicznego pracowników:

 • rozmowy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • programy pomocowe,
 • wspieranie managerów,
 • warsztaty edukacyjne.

Zły stan psychiczny pracownika to wyzwanie, które wymaga od pracodawcy podjęcia konkretnych działań. Najlepsze efekty jednak uzyska, kiedy o zdrowie psychiczne pracowników zacznie dbać wcześniej, zanim dojdzie do kryzysu.

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników