Schorzenia układu oddechowego w znaczący sposób obniżają jakość życia i nieodwracalnie nieraz  wpływają na zdrowie człowieka. Według danych Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych Medycyny Pracy w Łodzi, w 2017 roku 25% przypadków chorób zawodowych stanowiły schorzenia układu oddechowego. Na co narażeni są pracownicy oraz jaką profilaktykę warto im zapewnić?

Problemy układu oddechowego stanowią 8 z 26 grup schorzeń klasyfikowanych jako choroby zawodowe w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Są one skutkiem ekspozycji na różnego rodzaju opary, gazy, pyły, dymy. Zalicza się do nich:

 • astmę oskrzelową,
 • berylozę,
 • byssinozę,
 • choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu,
 • choroby płuc wywołane pyłem metali twardych,
 • przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli,
 • pylice płuc,
 • zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.

Najczęściej występują pylice

Drugą co do częstości – po chorobach zakaźnych i pasożytniczych, diagnozowaną grupą schorzeń chorób zawodowych są pylice płuc (21 % – 415 zachorowań w 2017 r.)  Narażeni na nie są głównie pracownicy mający styczność z dużą ilością pyłów. W wyniku ich długotrwałego wdychania dochodzi do przewlekłego zapalenia oskrzeli i postępowej rozedmy płuc. Wykaz chorób zawodowych wyróżnia 8 rodzajów pylic:

 • grafitową,
 • krzemową,
 • talkową,
 • azbestową oraz pozostałe pylice krzemianowe,
 • wywołaną pyłami metali,
 • górników kopalń węgla,
 • spawaczy,
 • pylico-gruźlicę.

Choroby opłucnej i astma oskrzelowa

Na drugim i trzecim miejscu najczęściej występujących chorób zawodowych układu oddechowego są schorzenia opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu oraz astma oskrzelowa. Podobnie jak w przypadku pylic, są one wynikiem ekspozycji na substancje szkodliwe. Co roku na każdą z nich zapada  ok. 30 – 40 pracowników.

Przedstawiciele tych branż są szczególnie narażeni

Na schorzenia układu oddechowego najbardziej narażeni są:

 • górnicy,
 • rolnicy,
 • pracownicy budowlani,
 • zatrudnieni w sektorze przetwórstwa przemysłowego.

Z uwagi na regularną styczność z chemikaliami do grupy podwyższonego ryzyka zaliczani są też pracownicy sektora usług gastronomicznych i hotelowych oraz opieki zdrowotnej. Skalę problemu potęguje palenie papierosów.

Co powinna uwzględniać profilaktyka chorób układu oddechowego?

Specyfika pracy na poszczególnych stanowiskach oraz i towarzyszące jej zagrożenia, uwzględniane są w badaniach wstępnych, kontrolnych i okresowych., Badania te jednak wykonywane są raz na kilka lat. Biorąc pod uwagę, jak groźne dla zdrowia i  życia są przewlekłe problemy z układem oddechowym, pracownicy wyżej wymienionych branż powinni mieć stały dostęp do odpowiednich konsultacji specjalistycznych oraz badań diagnostycznych. Pracodawcy mogą to zapewnić korzystając z Pracowniczego Programu Profilaktycznego SALTUS Ubezpieczenia – Profilaktyka Chorób Układu Oddechowego.

Zapewnia on możliwość regularnych konsultacji pulmonologicznych i alergologicznych, a także stały dostęp do takich badań jak:

 • spirometria,
 • RTG klatki piersiowej,
 • CT płuc,
 • testy alergiczne,
 • badania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, CRP, OB).

SALTUS Ubezpieczenia – skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych chroniących pracowników. Pomagamy dbać o zdrowie i zadowolenie zatrudnionych, co minimalizuje liczbę absencji chorobowych. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ściśle dopasowaną do potrzeb, rozmiaru, charakteru działalności firmy oraz struktury wiekowej zatrudnionych. Współpracujemy zarówno z ogólnopolskimi sieciami medycznymi, jak i wysokospecjalistycznymi przychodniami regionalnymi, dzięki czemu zapewniamy pomoc w każdym zakątku Polski.

Wyróżniki oferty:

 • Brak górnej granicy wieku
 • Możliwość modyfikacji ochrony w trakcie trwania umowy
 • Aplikacja mobilna i telekonsultacje

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

 • Świadczenia Medycyny Pracy, w tym Pracownicze Programy Profilaktyczne, nie stanowią przychodu pracownika – nie są obciążone CIT i ZUS
 • Pracownicze Programy Profilaktyczne zmniejszają całkowity koszt ubezpieczenia
 • Dobrze dobrana ochrona zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowych pracowników

 

 

1) Centralny Rejestr Chorób Zawodowych: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/reg_and_databases/work_dissises1/dane_o_zapadalnosci/ (dostęp: 24.09.2019 r.)

2) Wykaz chorób zawodowych: https://mwomp.pl/choroby-zawodowe/wykaz-chorob-zawodowych/ (dostęp: 24.09.2019 r.)